Kommunale eiendomsavgifter øker

Bystyret vedtok nye gebyrsatser for de kommunale eiendomsavgiftene i sitt siste møte før jul. Gebyrsatsene øker til dels betydelig på noen områder fra 2023 til 2024.

Sist oppdatert: 23.01.2024

Nye søppelbøtter for matavfall og sekker som skal brukes til dette.
BEDRE KILDESORTERING: Det koster å kvitte seg med søppel. Ny og bedre renovasjonsordning gir økte avgifter fra 2024. Foto: Trondheim Renholdsverk

Økningen skyldes den generelle pris- og renteøkningen, men også at tjenestene blir forbedret. Det gjelder særlig renovasjonsgebyret som blir økt med 48 prosent, blant annet med bakgrunn i en forbedring i kildesorteringen. Bakgrunnen for det er forklart i egen artikkel  om endringer av renovasjonsgebyret for 2024, som du kan lese på Trondheim Renholdsverks sine nettsider

Faktura for 1. kvartal 2024 vil bli sendt ut den 20. mars, med forfall den 15. april. Vi ber alle fakturamottakere om å være oppmerksomme på den kommende økningen i gebyrene, og forberede seg på et høyere fakturert beløp enn tidligere år. Vi oppfordrer også til å oppsøke Trondheim kommune sine nettsider for ytterligere informasjon om gebyrgrunnlaget. Her finner du også kontaktinformasjonen til enhetene som danner grunnlaget for de kommunale eiendomsavgiftene: 

De kommunale eiendomsavgiftene følger selvkostprinsippet, noe som betyr at kostnadene ved å levere tjenestene skal dekkes av brukerne av tjenestene. Kommunen har ikke mulighet til å subsidiere disse tjenestene med midler fra andre områder, og det er heller ikke mulig å overføre gebyrinntektene til andre formål.

Fant du det du lette etter?