Skolebygget på Huseby fikk Byggeskikkprisen

Fredag ble Trondheim kommunes byggeskikkpris for 2023 tildelt Huseby skoler. Kongeinngangen ved Nidarosdomen fikk hedrende omtale.

Sist oppdatert: 06.02.2024

Korridor og interiør i Huseby skole
HUSEBY SKOLER: Juryen har særlig latt seg begeistre av skolens interiør, hvor bruken av massivtre gir en varm og samlende atmosfære. Foto: Kristoffer Wittrup

Trondheim kommune deler hvert år ut en byggeskikkpris til et bygg eller anlegg som juryen ønsker å hedre for god byggeskikk. Denne gang falt juryen ned på Huseby skoler, et skolebygg som samler fire ulike skoler under samme tak. Bygget, som er særlig preget av massivtre, utmerker seg spesielt med sine generøse og vakkert utformede rom.

Les vår artikkel fra åpningen av skolebygget på Huseby

Det vil bli laget en egen utstilling om Byggeskikkprisen som skal stå i Nordre gate.

“Gjør byen til et bedre sted å være”

Byggeskikkprisen skal bidra til økt oppmerksomhet og entusiasme knyttet til byens arkitektur, og være en belønning til de som strekker seg langt for å skape byggverk som gjør byen vår til et bedre sted å være.

Nidarosdomens kongeinngang får hedrende omtale. Denne portalen på sørsida av domkirka er blitt demontert stein for stein og så bygget opp igjen. Arbeidet tok 12 år.

Charlottenlund gravlund var for øvrig finalist til Byggeskikkprisen.

Juryen har bestått av Kent Ranum, Bente Næverdal, Are Risto Øyasæter, Steffen Wellinger, Ragnhild Snustad, Lisbet Haug, Torgeir Rønning og Michelle Wright.

Juryen om Huseby skoler:

“Etableringen av Huseby skole var en del av områdeløftet for Saupstad og Kolstad. Ambisjonen var å skape et skolebygg som var bra for elever og lærere, men som i tillegg var en berikelse for hele bydelen. Slett ikke et enkelt oppdrag! Nå som bygget har stått ferdig i noen år er det en glede å konstatere at målet er nådd. Ved siden av sin funksjon som skole fungerer anlegget som et aktivt og utadvendt samfunnshus, med et populært og mangfoldig uteområde som glir sømløst inn i nabolaget.

Juryen har latt seg begeistre spesielt av skolens interiør. Den såkalte kulturaksen er en attraksjon i seg selv; Et imponerende vrimleareal over tre plan, med broer, mesaniner og overlys. Bruken av massivtre gir hele skolen en varm og samlende atmosfære, med behagelig akustikk og stabilt inneklima. Innslag av kunst, inne og ute, bidrar til å skape en karakter som er særegen for Huseby. Prosjektet scorer også høyt på miljø. Gjennom blant annet passivhusstandard, solcellepanel og redusert betongbruk har prosjektet oppnådd BREEAM-sertifisering “Very Good».

Gratulerer til Spinn arkitekter, Filter arkitekter, Grindaker landskapsarkitekter, Norconsult interiørarkitekter, HENT entreprenør, tiltakshaver Trondheim kommune og alle andre som har bidratt til å skape det flotte skoleanlegget.”

 

Kongeinngangen i Nidarosdomen

KONGEINNGANGEN: Opprinnelig fra 1200-tallet og bestående av 1700 steiner. Restaureringsprosjektet har bidratt til ny kunnskap som kommer fagmiljøet til gode. Foto: Kristoffer Wittrup

Juryen om Kongeinngangen:

“Restaureringen av Kongeinngangen demonstrerer, nok en gang, at vi i Trondheim har et helt spesielt kompetansemiljø, som vi har grunn til å være stolte av.
Det er generelt god byggeskikk å restaurere fremfor å bygge nytt. Når det gjelder Kongeinngangen er også tradisjonshåndverket helt enestående, utført av fagfolk som er i front innen sitt felt. Prosjektet har også vist høy grad av innovasjon, gjennom forskning som har gitt viktig kunnskap om materialer og teknikker. Denne kunnskapen vil være svært verdifull for videre restaureringsarbeid ved Nidarosdomen, men også for andre restaureringsprosjekter i stein og mur.
Juryen vil berømme fagmiljøet og den unike håndverkskompetansen ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. På vegne av byen ønsker juryen å takke NDR for den gode og viktige jobben de gjør med restaureringen av vår nasjonalhelligdom - Et prosjekt som har pågått i store deler av Trondheim bys historie, og et prosjekt som vil fortsette langt inn i fremtiden - et evighetsprosjekt.
Gratulerer til Nidarosdomens Domkirkes Restaureringsarbeider.”

Tidligere vinnere av Byggeskikkprisen

2022: Kjøpmannsgata Ung Kunst
2021: Samfunnshuset på Teigen
2020: Krambugata 2
2019: Heimdal videregående skole
2018: Lysholmbygget
2017: Bydelsprosjektet Moholt 50/50
2016: Rehabiliteringsprosjektet Ladekaia
2015: Brattøra friområde med Svingbrua og Sjøbadet/Havstein kirkegård
2014: Boligprosjektet “Presidentveita

Oppvekst og utdanning

Byutvikling

Fant du det du lette etter?