Ut på vidda med klasse 6B

- Hvorfor er det lurt å frakte firehjulingene på en flåte over vannet, heller enn å kjøre rundt?

Sist oppdatert: 17.06.2024

Elever øver på å kaste lasso.
Å drive med opplæring i lassokasting er ingen spøk.

Klasse 6B fra Byåsen skole er på besøk hos Sissel Holtan og Stian Furre på Aejrie sïjte i Namdalseid. De driver med reindrift og tilbyr undervisningsopplegget “Ut på vidda” på gården sin.

Et praktisk innblikk i samisk kultur

Dagen starter i familiens lavvo, der elevene får servert sveler, og lærerne blir tilbudt fersk bålkaffe. Mens elevene spiser, forteller Stian og Sissel om reindrifta og om de åtte samiske årstidene. 

De åtte samiske årstidene

De åtte årstidene henger sammen med reinens vandring mellom beiteområde, og er delt inn i:

  • Sommer (giesie), juni – august
  • Høstsommer (tjaktje-giesie), august – september.
  • Høst (tjaktje), oktober – november
  • Høstvinter (tjaktje-daelvie), november – desember
  • Vinter (daelvie), desember – februar
  • Vårvinter (gïjre-daelvie), februar – mars
  • Vår (gïjre), april – mai

 

Stian og Sissel står i lavvoen og forteller om reindrifta.
- Jeg lærte dessverre ikke samisk i oppveksten, men jeg har lært meg sørsamisk i voksen alder, forteller Sissel.

Paret viser filmer, forteller og stiller spørsmål til elevene. Når Sissel spør om bruken av flåte, fyker flere hender i været.

- Fordi terrenget ikke er bra å kjøre i? lurer en.
- Ja, du er inne på det, sier Sissel. Det er for å spare terrenget. Ved å bruke flåten, reduserer vi slitasje i naturen.

Elevene baker klappekake som de steker på takke.
Elevene lager Gahkku, eller klappekake. Det er et brød som kan stekes på bålpanne, grillen eller aller helst på steketakke, som her.

Etterpå får elevene øve på å kaste lasso, de løser quiz-oppgaver langs en natursti, og de lærer å bake klappekaker. Å lage smykker av reinshorn står også på programmet.

Elever som øver seg på å kaste lasso. Gjerde med reinshorn på i forkant i bildet.
Stor innsats under lassokastingen. 

Innimellom aktivitetene er de borte og hilser på familiens reinsdyr, Naestie, som betyr stjerne på norsk. 

En av elevene gir mat til reinsdyret som står i gjerdet.
Naestie tar gjerne imot både gress og pellets som elevene tilbyr.

Vi har denne kulturen tett på oss

Etter flere timer i aktivitet, er konklusjonen fra elevene klar:

Dette har vært veldig spennende, og litt unikt og annerledes. Så gøy! sier Oda. Ja, og å lære om historien og gjøre ting som samene gjør, spesielt lassokastingen, fortsetter Hana. 

To av elevene portrettert utenfor lavvoen.
Det som var ikke gøy var at vi rota oss bort i løypa, forteller Hana (til venstre) og Oda (til høyre).

Også elevenes kontaktlærere er begeistret.

- Denne dagen har vært helt fantastisk, for å si det kort, sier Sindre Fagerhaug. - Ja, det er praktisk rettet, og lett for alle å se for seg, supplerer Nina Lyngstad. 

Portrett av elevenes kontaktlærere, Sindre og Nina.
- Det er mange gode perspektiv med en slik dag. Det at elevene får gjøre ting i praksis og utfolde seg. Så er det selve turen og det sosiale. Gjennom en sånn dag blir klassen mer sammensveisa, sier Nina. Til venstre står kollega Sindre.

Lærerne underviser om samisk historie og kultur hvert år. De jobber for å kombinere det teoretiske med å gi elevene praktiske erfaringer.

- Vi har jo Sverresborg museum i skolens nærområde. Så vi har vært der. Der fikk elevene delta i et rollespill der de var samiske elever i norsk skole. Ut på vidda er et supert supplement. Her kommer vi litt mer i kjernen av samisk kultur, forteller Sindre.

To elever skriver navn på sitteunderlag av reinskinn.
- Turer som dette knytter bånd, sier kontaktlærer Sindre. Her skriver to av elevene navn på et sitteunderlag de har fått av Sissel og Stian.

Lærerne ser flere læringspunkter som elevene kan ta med seg etter dagen på Aejrie sïjte.

- Jeg håper og tror at flere vil ha mer å fortelle knyttet til sørsamisk kultur. Jeg er ganske sikker på at vi før i dag har hatt elever som har forbundet det samiske med Nord-Norge. Dette utvider perspektivet. Vi har denne kulturen tett på oss, sier Sindre.

En av elevene på naturstien.
- Dager som dette spiller elevene gode. Det å få være her omgitt av grønt landskap bryter opp en skolehverdag, sier Sindre. Her er en av elevene på naturstien.
Læringstilbudet Ut på vidda

Trondheim ble i 2023 sammen med andre kommuner invitert til å delta i en toårig pilot i regi av Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Ut på vidda er et lærings- og omsorgstilbud hvor reinsdriftsfamilier tilbyr ulike målgrupper, blant annet skoleklasser, å delta i et opplegg der man får et innblikk i reindriftsfamilienes liv, kultur og virksomhet. I år deltar seks skoler: Charlottenlund, Hansbakken, Utleira, Byåsen, Sjetne og Hårstad skole med om lag 440 elever og lærere på 6. 7. og 9. trinn.

Hvordan gjøre samisk kultur, språk og historie levende i undervisningen

- I Trondheimsskolen er det mange elever med samisk bakgrunn, og Tråante ligger i sørsamisk område. Derfor trenger alle elever kunnskap om samisk kultur, historie og språk, sier Mikael Lyngstad, rådgiver i Oppvekstadministrasjonen i Trondheim kommune.

Ansatte i skolene i Trondheim får nå tilbud om å delta i kurset Samiske perspektiver. Kurset bidrar til økt kompetanse i sørsamisk språk, og samisk kultur og historie. Tiltaket gir en grunnleggende forståelse for urfolks stilling i dagens samfunn. 

Kurset er samlingsbasert og tar med deltakerne ut på ulike lokasjoner for å besøke sørsamiske miljø. I samlingene vektlegges det praktiske arbeidet med elevene i opplæringen. Deltakerne skal også lage planer for hvordan de skal arbeide med samisk lærestoff på skolen. I år deltar 25 lærere, PPT-rådgivere og andre ansatte med tilknytning til skolene i Trøndelag. 

Samiske perspektiver er utviklet av Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, samiske ressurssentre i Trøndelag, NTNU og Nord universitet. Lærere i nordsamisk ved Hansbakken skole, Ole Buljo og Elena Skum, har også vært sentrale bidragsytere i arbeidet. 

Ut på vidda og Samiske perspektiver på LK2020 er tiltak som er med på å styrke opplæringen i det samiske innholdet i skolen.

Stemningsbilde fra lavvoen, der elevene er samlet til måltid.
Bålkos og matpause i lavvoen.

Tilbake på Namdalseid, etter mange timer med inntrykk for både elever og lærere. Nå får elevene beskjed om å ta plass i lavvoen igjen, for der venter en fantastisk bidos - samisk kjøttsuppe. Den serveres sammen med klappekakene elevene bakte tidligere på dagen. Deretter er det tid for avreise.

Med seg hjem får elevene hvert sitt sitteunderlag av reinsdyrskinn, og masse praktisk kunnskap om samisk kultur og historie.

Oppvekst og utdanning

Fant du det du lette etter?