Bærekraftssenteret i Trondheim ekspanderer

14. april 2021 skrev Bærekraftssenteret og Trondheim kommune under samarbeidsavtaler med en rekke regionale, nasjonale og globale partnere. IKEA og det internasjonale nettverket av revisjons- og rådgivningsselskaper, KPMG, er to av tolv nye samarbeidspartnerne som nå skal jobbe for bærekraftig omstilling i Trøndelag. - Bærekraft er ikke bare å være snill og grei, bærekraft er lønnsomt, sier Stine Lise Bratsberg i KPMG.

Sist oppdatert: 22.04.2021

Bilde av logoen til alle de involverte partene.
Partneroversikt. Bærekraftssenteret i Trondheim 2021.

I tillegg til IKEA og KPMG har Bærekraftssenteret inngått partnerskap med flere nye aktører. Blant annet Xplora, Natural State, COWI, 6AM, United Cities, Nordic Circular Hotspot, Circularities, Møller Mobility Group og SKANSKA.

– Det at vi får inn sentrale nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere er med på å styrke bærekraftslaget ytterligere. Jeg kjenner jo til de fleste av de nye partnerne godt fra før, og vet at de bringer kompetanse, energi og samhandlingskompetanse inn i senteret. Dette har jeg trua på, sier kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden.

Portrettbilde av Morten Wolden som smiler

Men, det er viktig at politikerne også er med på laget, det påpekte både Hattestad og Wolden under den digitale signeringsseremonien.

COWI og Skanska skriver om hvorfor de ønsker dette samarbeidet velkommen i sin pressemelding om det nye partnerskapet:

– Som rådgivere har vi en særstilling for å påvirke utviklingen av eksisterende bygningsmasser og byggeprosjekter i tidligfase, og særlig bærekraftsmål elleve og tolv, som går ut på bærekraftige byer og lokalsamfunn og ansvarlig forbruk og produksjon, sier Daniel Wiesenberg, markeds- og distriktssjef i COWI Trondheim.

– Vi i Skanska ønsker å ta vår del av ansvaret for å redusere klimabelastningen gjennom å bygge boliger som både er mer energieffektive, bruker bærekraftige materialer og som legger til rette for at boligkjøperne lettere kan ta gode miljøvalg, supplerer Trond Krogstadmo, regiondirektør i Skanska Bygg Midt-Norge.

Om Bærekraftssenteret i Trondheim

FN utpekte i 2019 Trondheim som en foregangskommune innen bærekraftig utvikling. Som et resultat av dette ble Bærekraftssenteret opprettet.

Bærekraftssenteret utvikles i tett samarbeid med NTNU, SINTEF og Trøndelag fylkeskommune. I tillegg samarbeider senteret tett med næringsliv, organisasjoner og andre offentlige aktører som legger premisser for bærekraftig omstilling.

Hensikten med Bærekraftssenteret er å bidra til en helhetlig og integrert implementeringen av FNs 17 bærekraftsmål i Trondheim og Trøndelag, i samarbeid med blant andre Trøndelag fylkeskommune, NTNU, SINTEF og Næringsforeningen/næringslivet, til beste for innbyggerne.

Frem til nå er det inngått en lang rekke samarbeidsavtaler, og senteret har etablert seg som et bindeledd mellom FNs program for smarte og bærekraftige byer (U4SSC), Trondheim kommune, og andre regionale / nasjonale partnere. Samarbeidet med FN / U4SSC gir Trondheim tilgang til relevante måle- og utviklingsverktøy, tilgang til noe av den fremste kompetansen på bærekraftig utvikling som finnes i verden, samt at senteret kan løfte frem gode lokale eksempler og løsninger for et globalt publikum.

Les mer om Trondheim kommunes bærekraftsarbeid og Bærekraftssenteret her.

Bærekraft

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward