Et skoleeksempel i bærekraft

Et skoleeksempel i bærekraft

På Utleira jobber både skole og andre aktører aktivt med å legge forholdene til rette for samhold og fellesskap for de yngste. Målet er å sikre god oppvekst, god utdanning og et bærekraftig fotavtrykk.

Bilde av elever og rektor ved Utleira skole
GODT NABOSKAP: Utleira skole og Utleirahallen er nære naboer. Samarbeidet mellom skole og hall er viktig for nærmiljøet, konstaterer rektor Bente Moholt og adjunkt Camilla S. Horneman - her sammen med elever på 6. trinn.

- Det er viktig at barn og unge opplever at de er en del av et fellesskap. Det fører til at man får det bedre med seg selv, noe som øker livskvalitet. Det er et viktig utgangspunkt for å lykkes både på skolen og ellers, sier Camilla S. Horneman, kontaktlærer for elevrådet ved Utleira skole.

Hun får støtte av SFO-leder Liv Randi Johnsen, som poengterer at slike fellesskap gjør det lettere å fange opp dem som faller utenfor og dem som har ekstra behov. Ikke minst er dette viktig for å favne om fremmedspråklige og for å lykkes med integrering.

God utdanning - et bærekraftsmål

God utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv, heter det i FNs bærekraftsmål nummer 4. God oppvekst skapes der barn og unges relasjoner og liv settes i sentrum heter det i Trondheim kommunes egen oppvekststrategi, SteinSaksPapir. Barn og unge er alle voksnes ansvar, og det betyr at barnehage og skole også er viktige aktører i barn og unges lokalsamfunn. Barn og unge lever ikke sine liv i sektorer. De trenger at voksne samarbeider og ser helheten i livene deres. Et godt liv styrker menneskers oppvekst og evne til utdanning.

Ved Utleira skole er det stort fokus på å legge forholdene til rette for fellesskap, og det skjer gjerne i samarbeid med andre aktører i nærmiljøet.

- Vi har et svært godt forhold til idrettslag, korps, bibliotek, barnehage og andre i området. Det fellesskapet som skapes i samarbeidet vi har, er positivt. Og det er ingen tvil om at både barn og voksne setter pris på fellesskapet, sier Johnsen.

Utleira IL fikk Trondheim kommunes mangfoldspris for 2018.

Illustrasjonsbilde av studenter

Et løft med Utleirahallen

Camilla S. Horneman forteller at det skjedde noe med nærmiljøet da Utleirahallen ble åpnet i 2015.

- Hallen har styrket fellesskapet i området. Nærmiljøet er blitt enda mer samlet, sier hun.

Utleirahallen er blitt en viktig møteplass for folket i Utleira-området. Dessuten har ledelsen i Utleirahallen hatt fokus på å gi et bredt tilbud, blant annet gjennom å legge til rette for mindre idretter. Et av tilbudene er “inkluderende idrett” som er for skolebarn ved Utleira, Steindal og Nidarvoll som ikke deltar i annen idrett.

- Å beholde ungene i idrettslaget, er alfa og omega for et trygt utviklingsmiljø.

En viktig arena

Lærerne trekker også fram Risvollan bibliotek som en viktig samarbeidspartner. Klassetrinnene besøker jevnlig biblioteket, men biblioteket jobber også aktivt inn mot skolen for å motivere elevene til å lese mer.

- De kommer for eksempel på foreldremøter og framsnakker biblioteket og motiverer foresatte til å engasjere barna til mer lesing, sier Hornemann.

I flere sammenhenger, for eksempel under Halloween, har biblioteket egne tilbud til barn, og ikke minst til barn som faller utenfor.

- Jeg vil si at de ansatte ved biblioteket har en veldig fin tone med barn og unge som har ulike utfordringer, forteller Horneman, og understreker at biblioteket er en møteplass og et sosialt samlingspunkt.

Vil mobbing og utenforskap til livs

Trondheim kommune ønsker å bygge sterke fellesskap for barn, blant annet for å bekjempe mobbing og utenforskap blant barn og unge, og er derfor i gang med å utvikle oppvekststrategien SteinSaksPapir.

May-Iren Skamfer Evenmo ved Oppvekstadministrasjonen i Trondheim kommune sier at inkludering og tilhørighet i fellesskapet er avgjørende for å leve gode liv.

- Oppvekst er et felles ansvar,og hver enkelt av oss kan utgjøre en stor forskjell med små grep. Navnet SteinSaksPapir er inspirert av en lek der flaks og tilfeldigheter avgjør hvem som vinner og taper. Barn velger ikke sine foreldre, søsken, barnehage, skole eller nabolag. Barn og unges oppvekst er likevel ingen lek, men vårt felles ansvar, understreker Evenmo.

Samfunnet endres, ny forskning synliggjør muligheter og det utvikles nye måter å samhandle på. Gjennom SteinSaksPapir skal nye ideer utprøves og praksis videreutvikles.

- Dette handler om mer enn bare kommunens tjenestetilbud. Det handler om hvordan vi tenker velferd og hvordan vi som samfunn i fellesskap kan bidra til å skape gode samfunn. Gode relasjoner fremmer motivasjonen for læring. "It takes a village to raise a child", sier Evenmo.

Les mer om SteinSaksPapir.

Heier på Utleira og de andre

Utleira skole og aktørene i nærmiljøet har lang tradisjon i å jobbe slik man tenker i SteinSaksPapir-strategien. Tidlig på 1990-tallet ble det satt fokus på et sterkt nærmiljø som arbeidet sammen for barna. Samspill mellom nærmiljøaktører var en viktig premiss og suksessfaktor for barn og unge. Dette har Utleira fortsatt med, og utviklet i takt med en voksende bydel.

- Utleira er et kjempegodt eksempel på hvordan man jobber i tråd med oppvekststrategien Steinsakspapir, hvor skole, idrett, uorganisert idrett og frivillighet jobber sammen til barnas beste. På mange måter er Utleiras innsats svaret på oppvekststrategien. Det er viktig å framsnakke de gode eksemplene til inspirasjon og glede for andre. Vi heier på de gode eksemplene, sier Evenmo.

Sist oppdatert: 03.11.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward