Felles journalløsning kan gi bedre helsetjeneste

Innbyggerne i Trondheim blir de første i landet som får en felles journalløsning for hele helsetjenesten gjennom prosjektet og innovasjonen Helseplattformen.

Sist oppdatert: 16.06.2021

Helseplattformen

Denne gjengen fra Enhet for ergoterapitjenester ser mange muligheter for forbedring med Helseplattformen. Her fra et arbeidsmøte om bookingløsning. Fra venstre Marianne Mesteig, Rikke Løvmo, Line Wold Brandt, Silje Knutseth, Ole Petter Branem og Selma Lund (fagekspert).

Ofte har pasienter i dag en opplevelse av at de må gjenfortelle “sin historie” hver gang de møter en ny helsemedarbeider. Med Helseplattformen blir ikke dette lenger nødvendig fordi journalen skal følge pasienten i alle møter med helsetjenesten, uansett nivå. Og ansatte i helsetjenestene vil kunne jobbe mer effektivt fordi de vil få samme system. I dag brukes mange forskjellige systemer som ikke snakker med hverandre, og ansatte bruker mye tid på å lete fram informasjon.

Hele Midt-Norge

Helseplattformen AS der Trondheim kommune er medeier, skal innføre en ny, felles pasientjournal ved sykehus og kommuner i hele Midt-Norge, og Trondheim er første kommune ut sammen med St.Olavs hospital. Det amerikanske selskapet Epic er valgt som leverandør. Sammen med medarbeidere i Helseplattformen AS og rundt 250 fageksperter fra kommuner, sykehus og fastlegekontor jobber de nå med å utvikle og bygge løsningen. Representanter fra pasient- og brukerorganisasjoner deltar også i arbeidet.

Målet er at Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.

Nasjonal innovasjon

Helseplattformen er en nasjonal innovasjon - og det første prosjektet i Norge som lager en løsning som skal svare ut målet om “én innbygger - én journal”. Basert på teknologi fra Epic bygger dyktige fagfolk fra hele Midt-Norge en felles løsning for helsetjenestene på tvers. Plattformen åpner også opp for integrasjoner og ny teknologi. Det vil derfor være mulig å legge til rette for at lokalt næringsliv og gründere kan bidra som underleverandører i arbeidet med å videreutvikle helseplattformen. Dette er i tråd med bystyrets vedtak.

Helseplattformen blir infrastrukturen når helsetjenestene for framtida skal utvikles i tett samarbeid med innbygger. Den blir også grunnlag for fremtidig innovasjon.

På denne måten vil Helseplattformen bidra til det felles arbeidet om å nå bærekraftsmålene innen 2030, og spesielt bærekraftsmål ni som handler om å “bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon” (FN).

Etter planen skal Helseplattformen “gå på lufta” i slutten av 2021.

Alle data skal lagres i Midt-Norge, og Helseplattformen AS skal ha ansvar for drift av løsningen når den tas i bruk. Det legges stor vekt på å ivareta informasjonssikkerhet og personvern.

Trondheim kommunes innføringsprosjekt for Helseplattformen.

Bærekraft

Fant du det du lette etter?