Arbeidet bærer frukter

Arbeidet bærer frukter

Samarbeidspartnere har funnet hverandre, nye fremtidsrettede løsninger innen energi har sett dagens lys og enda er det over tre år igjen av det EU-finansierte prosjektet +CityxChange.

Bilde tatt fra bak tilhørerne på Lager 11 på Sluppen. På den lille scenen står kommunedirektør Morten Wolden og Haakon Skar under partnermøtet for +CityxChange og åpningen av bylab Sluppen.
Flere trønderske bedrifter har funnet hverandre gjennom prosjektet +CityxChange.

Det femårige prosjektet har for alvor slått røtter i Trondheim og 10. september samlet et tosifret antall samarbeidspartnere seg på Lager 11 på Sluppen. Her utvekslet de erfaringer fra prosjektet så langt og nye forretningsmuligheter fremover ble luftet.

På lager 11 ligger også en av +CityxChange-prosjektets bylaber, som ble offisielt åpnet av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. På bylaben får du informasjon om både Sluppen som område, om prosjektet og samarbeidspartnerne.

Kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup på scenen med +CityxChangelogoen bak seg

“Arbeidet og innsatsen som legges ned er mildest talt imponerende”, sier kommunedirektør i Trondheim kommune, Morten Wolden.

Sammen med prorektor for nyskaping ved NTNU, Toril Nagelhus Hernes, åpnet Wolden samlingen med å redegjøre for hvordan +CityxChange legger til rette for offentlig privat samarbeid for innovasjon og samskaping i et bærekraftsperspektiv.

To personer står foran en skjerm inne på bylab Sluppen

Sist oppdatert: 15.11.2022

Fant du det du lette etter?