Dataservere skal varme opp vannet i boligblokk

I en boligblokk på Tempe i Trondheim skal varmen fra dataservere gi varmt vann til boligene i blokka.

Sist oppdatert: 05.01.2022

Bilde av innsiden av en stor server med mindre servere inni.
Mange mindre serverer inne i meterhøye servere avgir mye varme som nå skal utnyttes. Foto: Qarnot Computing.

Har du tenkt på hvor mye varme laptopen din avgir når du sitter med den i fanget og jobber? Av og til må du kanskje til og med sette den fra deg fordi den føles så varm.

Tenk deg da hvor mye varme en server som er en meter høy avgir? I smartbyprosjektet +CityxChange skal selskapet FourC installere en serverpark med fire slike servere, som hver inneholder 24 mindre servere, på Tempe. De vil avgi mye varme, så hvorfor ikke finne en måte å utnytte nettopp den varmen på? Boligblokkene i Ola Frosts veg 1 og 2 er det som blir prøvekaniner når servervarmen skal utnyttes.

- Altfor mye energi går til spille i de datasentrene som er i drift og de som bygges i Norge. Dette prosjektet vil legge grunnlaget for en ny måte å levere computing på, der man først ser på behovet for varmt vann og så produserer dette "on-site" gjennom bruk av spillvarme fra servere i grønne, distribuerte datasentre. Dette betyr i praksis at energien utnyttes to ganger. Siden vannløsningen tilnærmet er 100% effektiv trengs det heller ikke dyrt kjøleanlegg og energigjenvinning fra varmluft, noe som sparer både penger og energi. Vi er veldig glad for at myndighetene begynner å sette krav til bruk av spillvarme i datasentre, sier CEO i FourC, Tor Rune Skoglund.

Profilbilde av CEO i FourC, Tor Rune Skoglund
-I praksis utnytter vi energien to ganger, sier Tor Rune Skoglund.

Serverne vil kjøles ned ved hjelp av kaldt vann i kjølerørene. Det vannet blir da varmet opp på veien, av nettopp serverne, og kommer da tilbake som varmt tappevann i boligblokka. På denne måten får man utnyttet både datakraft og varme.

- Vi trenger å utnytte tilgjengelig energi langt bedre i åra som kommer. Dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan vi nå jobber i Trondheim - for å teste ut ulike løsninger for bedre energiutnyttelse, sier prosjektleder for +CityxChange i Trondheim kommune, Bjørn Ove Berthelsen.

Boligblokka varmes til vanlig opp ved hjelp av varmepumpe og fjernvarme. I løsningen som planlegges skal varmen fra serverne redusere det varmepumpen og fjernvarmen bidrar med til oppvarmingen av vannet. Løsningen er fleksibel, og gir dermed rom for å teste ulike scenarioer. Det betyr at man kan teste oppvarming av tappevann hovedsakelig ved hjelp av servere og fjernvarme eller hovedsakelig ved hjelp av servere og varmepumpe. Serverne vil bli installert i løpet av 2022. 

Bærekraft

Fant du det du lette etter?