Ranheimshagen - samarbeid for å nå bærekraftsmålene

Vegg i vegg med Ranheim helse- og velferdssenter, ligger det et grøntområde der ugresset rår.

Sist oppdatert: 04.05.2021

Innhøsting
Foto: Ranheimshagen

Ranheim helse- og velferdssenter, Jakobsli skole og den frivillige organisasjonen Ranheimspatrioten har en drøm om å skape en utearena hvor Ranheims innbyggere kan møtes på tvers av generasjoner. Området skal også være en læringsarena for Jakobsli skole og skal legge til rette for miljøbehandling til eldre ved Ranheim HVS. Her skal det skapes en arena der barn og eldre kan møtes og oppleve ting sammen.

Ranheimshagen skal utvikles i tre trinn. Potetåkern som utgjør trinn 1 er allerede på plass. Så snart snøen forsvinner vil det bli sådd poteter. Deretter er planen bord, benker og bærbusker i trinn 2, før det skal bygges bocciabane og treningspark i trinn 3.

Flere generasjoner møtes og aktiviseres i Ranheimshagen

Flere generasjoner møtes og aktiviseres i Ranheimshagen. Foto: Ranheimshagen

Meningsfullt for unge og eldre

Ranheimshagen representerer en unik mulighet for å skape terapeutisk hagebruk for beboerne på helse- og velferdssenteret. Forskning viser at miljøbehandling kan redusere urolig atferd og bruk av medisiner. Det å komme seg ut i naturen gir bedre søvn og det øker trivsel og funksjonsnivå hos de eldre. Det vil også være en arena hvor pårørende og beboere sammen kan utføre meningsfulle aktiviteter.

For elevene ved Jakobsli skole vil Ranheimshagen bli en bærekraftig, grønn læringsarena. Her vil mulighetene for praktisk og variert undervisning ligge godt til rette innenfor mange fag, og særlig elever som strever med å tilpasse seg den ordinære skolehverdagen vil kunne få mestringsopplevelser og en meningsfull skoledag i Ranheimshagen.

Drømmeprosjekt og bærekaftig

Den virkelige magien vil oppstå i møtet mellom elevene og de eldre. Ranheimshagen vil legge til rette for at skoleelevene og beboerne ved Ranheim HVS kan møtes og samhandle. Tenk på alle de gyldne øyeblikkene som kan oppstå rundt bærbuskene, på bocciabanen eller over et brett med vafler!

Det unike i dette prosjektet er at det samskapes så bredt. Planene for området er laget i felleskap og de ulike aktørene vil dele på ansvaret for drifta. Ranheimshagen skal være åpen for hele Ranheim, og oppfyller mange forventninger kommunale enheter møter hver dag.

Hagen vil bli ei grønn lunge, der unge og eldre vil møtes med jord under neglene. Ranheimshagen kan bli et kommunalt drømmeprosjekt!

Bærekraftsmål 17 handler om å samarbeide for å nå målene. I en lokal sammenheng, er nettopp Ranheimshagen et vakkert og konkret eksempel på hvordan vi sammen kan nå bærekraftsmålene.

Vi gleder oss til å se hvordan dette prosjektet utarter seg i fremtiden.

Hagen til Ranheim helse- og velferdssenter

Hagen ligger vegg i vegg med Ranheim helse- og velferdssenter. Foto: Ranheim helse- og velferdssenter.

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward