Helsestasjonene i Trondheim har imponert myndighetene

Nasjonale myndigheter ser til Trondheim og måten kommunen har drevet helsestasjonene på gjennom koronakrisen. Helsestasjonene har opprettholdt vanlige åpningstider, og har vært nyskapende i møtet med publikum.

Sist oppdatert: 20.12.2022

Bilde fra Falkenborg helsestasjon
ENDELIG: Tre måneder gamle Magnus var på tremånederskontroll denne uka. Mamma Heidi og helsesykepleier Ann-Magrit Lona får lett fram smilet hos den lille.

Helsedirektoratet inviterte nylig Trondheim kommune til å presentere sitt korona-opplegg ved helsestasjonene, i et nasjonalt webinar 7. mai.

- Helsedirektoratet mener at vi har funnet gode løsninger og ønsker at vi deler erfaringene våre med andre kommuner, sier Berit Bjerkhoel, som er avdelingsleder ved Barne- og familietjenestens helsestasjonsvirksomhet på Heimdal.

Normal oppfølging

Trondheim kommune har ni helsestasjoner fordelt på fire bydeler. Hvert år fødes det rundt 2300 barn i kommunen, og helsestasjonen gir tilbud til både gravide, nyfødte, foreldre og små barn.

Helsestasjonen i Trondheim har hatt en tilnærmet normal oppfølging av gravide, nyfødte og de minste barna. Alle timer der barnevaksiner inngår, har gått som planlagt. Enkelte konsultasjoner er blitt gjennomført på telefon eller via videomøter. 2- og 4-årskonsultasjoner har vært utsatt, men disse vil bli fulgt opp innen rimelig tid. Barn som har behov for ekstra oppfølging, har selvsagt fått det.

- Vi har brukt helsestasjonenes hjemmesider og Facebook aktivt, og også gitt informasjon og brukt filmer på flere språk. Familier med tolkebehov er godt ivaretatt og har blant annet fått sms fra sin helsesykepleier med informasjon om korona på sitt språk, forteller Ann-Magrit Lona, webansvarlig helsesykepleier.

Mødre med ammevansker får veiledning fra sin lokale helsestasjon, men de har også mulighet til å få time på en kommunal ammestasjon, der helsesykepleiere med spesialkompetanse på amming gir utvidet hjelp og støtte.

Strenge smittevernregler

Helsestasjonene har også lagt stor vekt på gode rutiner og forholdsregler for å unngå smittespredning. De som kommer til helsestasjonen for konsultasjon, må være friske. Barn får ha med bare én foresatt, og de har med egen leke. Gravide kommer uten partner. Besøkende får et skjema ved ankomst med spørsmål om sykdom/smitte. Dersom de svarer ja på minst ett av tre spørsmål, må konsultasjonen gjennomføres på telefon/video eller utsettes.

- Noe etterslep vil det naturlig nok bli, men det skal vi håndtere. Vi legger nå detaljerte planer for hvordan vi skal gjennomføre driften i tida framover, poengterer Bjerkhoel.

Heidi og sønnen Magnus har romslig med plass mens de venter på konsultasjon ved Midtbyen helsestasjon
GOD PLASS: Sånn skal det være på venterommet akkurat nå. Heidi og sønnen Magnus har romslig med plass mens de venter på konsultasjon ved Midtbyen helsestasjon.

En viktig del av arbeidet har også vært den interne samordningen. Det er blant annet utviklet en egen nettside for ansatte, slik at alle ansatte raskt har fått samme og oppdatert informasjon, i ei tid hvor ting endrer seg raskt.

Stolt over nasjonal oppmerksomhet

Thomas Berge Mjølhus, som er konstituert kommunalsjef for Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune, er svært fornøyd med at helsestasjonene i stor grad har klart å opprettholde tjenestene til barn og foreldre, i en periode hvor store deler av samfunnet har vært nedstengt.

- Det har vært krevende, men i slike situasjoner ligger det også muligheter til nytenkning og innovasjon. Helsestasjonen har svært høy kompetanse på barn og foreldre, og vi er veldig stolte av at resten av landet ønsker å høre om det vi har gjort. Denne kompetansen sammen med stort engasjement for barn og foreldre, gir som vi ser, utrolig spennende løsninger.

Berit Bjerkhoel understreker at mye av det som er blitt utviklet på den digitale fronten under pandemien, vil bli videreført.

- Tjenesten vår hadde behov for utvikling, ikke minst med tanke på digitalisering. Vi ser derfor at det kommer noe positivt ut av en krevende tid.

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward