Et steg nærmere karbonfangst i Trondheim

Hvordan skal vi klare å fange CO2-utslippene fra avfallsforbrenningsanlegget ved Heimdal varmesentral? Hvordan lagre CO2-en forsvarlig? Og kan vi på sikt utnytte CO2-en på en god måte?  Formannskapet i Trondheim har godkjent en samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og Statkraft hvor disse spørsmålene står på dagsorden.

Sist oppdatert: 06.06.2023

Kristian Dahlberg Hauge og Svein Ove Slinde sitter ved siden av hverandre. De håndhilser mens avtalen de har signert ligger foran dem på bordet. Begge smiler.
Karbonfangst på Heimdal er et stort steg i riktig retning skal Trondheim klare å kutte 80 prosent i klimagasser innen 2030.

Mens Statkraft har det tekniske og praktiske ansvaret, er Trondheim kommune sin rolle å få alle med på laget - enten det gjelder transport, kunnskap eller nødvendige reguleringer som gjør det mulig å få til gode forretningsmodeller som gjør karbonfangst lønnsomt.

Avtalen varer frem til 2025 og skal bidra til å utvikle gode løsninger slik at et karbonfangstanlegg kan stå klart i løpet av 2030.

Et stort steg i riktig retning

- Avtalen er et viktig steg for at vi skal nå klimamålene som bystyret har satt. Da er vi avhengige av å samarbeide med Statkraft for å finne løsninger på utslippene fra Heimdal avfallsforbrenningsanlegg som er byens største punktutslipp, sier direktør for næring, samferdsel, klima og miljø, Kristian Dahlberg Hauge.

Avfallsforbrenningsanlegget behandler restavfall fra 70 kommuner fra Saltfjellet i nord til Gudbrandsdalen i sør. Overskuddsvarmen fra avfallsforbrenningen dekker rundt 30 prosent av byens varmebehov gjennom fjernvarmesystemet. Samtidig står anlegget for rundt 20 prosent av klimagassutslippene i Trondheim kommune. Det er dette Trondheim kommune og Statkraft ønsker å “fange” og lagre på en forsvarlig måte.

Skal vi nå kommunens mål om 80 prosent kutt i klimagasser i Trondheim innen 2030 må vi få til et karbonfangstanlegg på Heimdal avfallsforbrenningsanlegg. 

- Vår vurdering er at karbonfangst er mulig, men flere utfordringer må løses for at vi skal lykkes. Vi må finne gode robuste løsninger på teknologi. I tillegg er det en rekke forhold rundt det regulatoriske og det kommersielle som må på plass for at vi skal kunne lykkes med å realisere et anlegg for karbonfangst og lagring, sier administrerende direktør i Statkraft, Svein Ove Slinde.

Næring, miljø og samferdsel

Bærekraft

Fant du det du lette etter?