Hjelp oss å utvikle et bærekraftig Trondheim

Sammen med Trøndelag fylkeskommune gjennomfører vi en innbyggerundersøkelse i september. Snart får du en SMS med lenke til undersøkelsen, og vi håper du har mulighet til å delta.

Sist oppdatert: 04.09.2023

Et dronebilde over Trondheim. Bildet er tatt fra Hospitalsløkkan med Nidelva og sørsiden av byen i bakgrunnen.

Gjennom undersøkelsen "Bærekraftige byer og lokalsamfunn" har du som innbygger muligheten til å være med å påvirke hvordan kommunen din blir utviklet.

Formålet med innbyggerundersøkelsen er å få innsikt i befolkningens holdninger og levevaner knyttet til bærekraft, både i den enkelte kommuner og fylket som helhet. Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i form av SMS-invitasjoner med link til web-spørreskjema. Ditt svar vil bidra til å gi viktig kunnskapsgrunnlag for kommunens prioriteringer og veivalg fremover.

Vår samarbeidspartner, Respons Analyse, har ansvaret for den praktiske gjennomføringen. Respons Analyse vil trekke ut to vinnere av gavekort på 500 kroner, blant deltakerne. Alle deltakere er sikret anonymitet. 

På Trøndelag fylkeskommunes nettsider finner du mer informasjon om undersøkelsen.

Næring, miljø og samferdsel

Byutvikling

Bærekraft

Fant du det du lette etter?