Michelle S. Wright blir ny leder for næring og samfunnsutvikling

Michelle Skogrand Wright (45) er ansatt som leder i Enhet for næring og samfunnsutvikling i Trondheim kommune. Hun kommer fra stillingen som markedssjef i Norconsult AS, og tiltrer i den nye stillingen tidlig på nyåret.

Sist oppdatert: 18.04.2024

Foto av Michelle Wright og Kristian Dahlberg Hauge stående foran trappen inne i rådhuset i Trondheim
Påtroppende leder i enhet for næring og samfunnsutvikling, Michelle S. Wright og direktør for næring, miljø og samferdsel, Kristian Dahlberg Hauge.

Wright gleder seg til å jobbe for en bærekraftig omstilling av næringslivet - en omstilling som skal sikre vekst i eksisterende næringsliv, innovative bedrifter og gjøre byen enda mer attraktiv slik at flere bedrifter ønsker å etablere seg her.

- I denne stillingen kan jeg kombinere all erfaring jeg har fra både næring, organisasjons- og foreningsliv med mitt generelle engasjement for samfunnsutvikling og samarbeid. Norconsult har gitt meg en fantastisk mulighet til å jobbe både tverrfaglig og bredspektret, og jeg har hatt stor glede av å få være med på utviklingen av landets største arkitekt- og rådgivermiljø. Som sivilarkitekt er jeg trent i å se komplekse sammenhenger og finne helhetlige løsninger, egenskaper som helt sikkert kommer godt med i denne stillingen, sier Wright.

- Denne enheten blir det tydeligste kontaktpunktet for næringslivet til kommunen, og vil sikre at næringslivets perspektiver og kompetanse blir løftet frem og benyttet i den omstillingen vi skal gjennom. Jeg har klokkertro på at samhandling er tingen, og gleder meg til å være tilgjengelig og synlig for alle bransjer sammen med en skikkelig dyktig stab av dedikerte og engasjerte personer på enheten, sier Michelle Wright.

Sterk erfaring

Enheten ligger under direktør for næring, miljø og samferdsel, Kristian Dahlberg Hauge. Han gleder seg til å få ny enhetsleder på plass og inn i sin ledergruppe.

- Michelle tar med seg en veldig sterk erfaring inn i jobben, og vil være et viktig bidrag til den styrkingen av næringsarbeidet vi nå gjør i Trondheim kommune. Hun har gjennom flere år jobbet på ulike felt i næringslivet, og kjenner også kommunens rolle godt. Ikke minst er hun opptatt av hvordan næringsliv og kommune kan jobbe sammen for å sikre bærekraftig verdiskaping i trøndersk næringsliv. Jeg er veldig glad for å få Michelle på laget som enhetsleder for den nye nærings- og samfunnsenheten, sier Dahlberg Hauge.

Michelle Wright tar med seg en solid bakgrunn inn i jobben:
- Jeg har lang ledererfaring fra landet største fastlandsbransje; byggenæringen. Næringen står overfor store utfordringer, og uten et meget tett samarbeid med det offentlige får vi ikke til nødvendig omstilling. Min leder- og styreerfaring fra både store og små bedrifter, organisasjoner og foreninger gir meg et godt innblikk i en del av de generelle utfordringer som må forseres, og jeg gleder meg veldig til å bli enda bedre kjent med andre deler av næringslivet Trondheimsregionen i den nye stillingen.

Næring, miljø og samferdsel

Fant du det du lette etter?