Trondheim - europeisk foregangsby for innovative energi- og mobilitetsløsninger

I Trondheim har vi i løpet av de siste fem årene utviklet, implementert, og demonstrert energi- og mobilitetsløsninger som nå er modne nok til å kommersialiseres. Det kommer både det private og offentlige til gode.

Sist oppdatert: 07.12.2023

Stålgården på Sluppen med solcelleanlegg på taket.
Solcelleanlegg er med på å gjøre Sluppen til et energipositivt nabolag

De viktigste synlige bevisene på hva EU-/Horisont2020-prosjektet positive CityxChange har levert, er Brattøra og Sluppen som energipositive nabolag/områder. Det betyr at energiforbruket lokalt er mindre enn det som genereres og leveres av lokalprodusert energi; i tillegg til en omfattende satsing på energieffektivisering.

For næringslivet betyr dette muligheter, produkter og tjenester som kan fremme energi- og klimaomstilling, grønn næringsutvikling, og bidra til å levere på virksomhetenes samfunnsansvar og arbeid med Miljø-, Sosiale-, og Forretningsetiske forhold (ESG).

For kommunen er dette viktig arbeid for levendegjøring av vår Bold City Vision, Trondheim - energipositiv by 2050, og vår status som EU Mission City og ambisjon om å bli klimanøytral innen 2030. Samtidig gir dette gode muligheter for å utvikle teknologihovedstaden Trondheim som testarena - til nytte for både privat sektor, FoU-miljøene - og kommunen.

Samarbeid er nøkkelen til suksess

Prosjektet består av et omfattende partnerskap mellom 17 nasjonale og internasjonale partnere. Trondheim kommune har vært lokal prosjektleder, og løsningene er utviklet og demonstrert i nettopp Trondheim.

Trondheim kommune har jobbet sammen med alt fra multinasjonale selskap som ABB og Avis Budget Group til små- og mellomstore bedrifter, non-profit organisasjoner og universitet for å få til dette - og prosjektet har virkelig lykkes.

NTNU er det første universitetet innenfor Horisont2020 som har ledet et SmartBy-prosjekt av dette omfanget, og har gjort en fantastisk jobb med å lose prosjektet vel i havn. Den viktigste suksessfaktoren for prosjektet har vært det tette samarbeidet mellom kommune, privat sektor, og akademia.

Lokale partnere og samarbeidsaktører er Aneo, Volue, R Kjeldsberg, FourC, Relog, Statkraft Varme, og AtB, Entra, Reitan eiendom, Skanska, Trøndelag fylkeskommune, og Tide buss.

Denne filmen gir et innblikk i prosjektets arbeid med energiløsninger og hva vi trenger å gjøre fremover for å lykkes med en energiomstilling.

Løsninger, tjenester og produkter som er utviklet og testet

  • Smarte lokale energisamfunn med lokal fornybar energi hvor sol og avanserte varmepumpeløsninger er viktige komponenter
  • Lokale energimarkeder på Brattøra og Sluppen som fungerer som nedskalerte kraftmarkeder. Her omsettes det meste av lokalprodusert fornybar energi lokalt, og området/markedet leverer tjenester i form av effekt til nettselskapet. Denne løsningen, utviklet og operert av Aneo, er svært innovativ og den første fullskala løsningen på dette i Europa
  • Sektorkobling varme/termisk energi - elektrisitet; smart samkjøring av termisk og elektrisk energi som bidrar til optimalisert utnyttelse av lokalt tilgjengelig energi
  • Lokale markeder, sektorkobling, og smarte lokale energisystem reduserer belastningen på strømnettet, og kan bli en viktig del av løsningen for å løse energiutfordringene i byene
  • En helt nyutviklet og svært innovativ mobilitetsplattform og appen Mobee som er en Mobilitet-som-en-tjeneste (MaaS) løsning for kollektiv, grønn, delt mobilitet i Trondheim og omegn. Løsningen omfatter 26 tjenester og mobilitetsalternativ. og er utviklet av Trondheimsselskapet FourC.

Prosjektet har også arbeidet mye med energireguleringer og energilovgivning. Dagens energilovgivning er ikke tilpasset dagens situasjon og behovet for en energiomstilling. Her har det vært jobbet både internasjonalt opp mot EU, og nasjonalt. Og her har kommune, fylkeskommune, og private aktører innenfor energi og eiendom arbeidet godt sammen, og faktisk bidratt til endringer i nasjonalt energiregelverk.

Prosjektet har utarbeidet en “kokebok” - How to PED (hvordan utvikle og etablere energipositive områder) 

imageii22a.png

På prosjektets hjemmeside ligger en enorm kunnskapsbase med detaljerte fagrapporter, artikler, m.m.

Investeringer, skalering og replikering av løsningene er allerede godt i gang, og flere spinoffs er sjøsatt. Et synlig bevis på dette er at det allerede ved prosjektets avslutning er investert 17,5 M€ av partnere og samarbeidsaktører.

Kunnskap, kompetanse, erfaringer, og nettverk er utviklet videre og vil utvikles videre i årene fremover. Dette er og blir blant annet en del av Trondheim kommunes satsing på Testarena som virkemiddel for innovasjon og næringsutvikling, handlingsprogram for bærekraftig verdiskaping, og realisering av kommunens kommunedelplan Energi og Klima (revidert plan planlagt for politisk behandling i februar 2024).

Fant du det du lette etter?