Varsling og tilfluktsrom

Varsling og tilfluktsrom

Norske sivile og militære myndigheter regner det som lite sannsynlig at vi her hjemme skal bli dratt inn i krigshandlinger på grunn av krigen i Ukraina.

Luftvernssirene

Det er heller ingenting som tilsier at det generelle trusselbildet mot Norge er endret, etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar.

Mange har uansett etterlyst oppdaterte lister og kart over tilfluktsrommene i Trondheim. Det finnes både offentlige og “private” tilfluktsrom. Offentlige tilfluktsrom er tilfluktsrom som er bygd for å beskytte befolkningen. Private tilfluktsrom i denne sammenheng betyr at de er ment for de personene som oppholder seg i bygningen dersom en situasjon oppstår som krever at befolkningen søker tilflukt.

Rundt omkring i Trondheim er det også plassert en rekke tyfoner, eller sirener, som vil varsle eventuelle fly- og missilangrep. Tyfonene kan også bli tatt i bruk ved andre hendelser som kan true liv og helse, for eksempel utslipp av gass, store skred og lignende. Det er Sivilforsvaret som drifter disse anleggene, der det to ganger årlig (i januar og juni) kjøres varslede tester.

Her finner du oversikten over tilfluktsrommene i Trondheim kommune.

Sist oppdatert: 12.02.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward