Beredskap i Trondheim kommune

Hvor får jeg tak i jodtabletter?

Kommunen har ansvar for å sikre tilgang til jodtabletter for alle barn og unge under 18 år i tillegg til gravide og ammende. Dette gj ...

Where can I get iodine tablets?

Iodine tablets can be a protective measure which the government recommends if there is a release of radioactive iodine. Iodine tablet ...

Varsling og tilfluktsrom

Norske sivile og militære myndigheter regner det som lite sannsynlig at vi her hjemme skal bli dratt inn i krigshandlinger på grunn a ...

Mer informasjon

Trondheim kommune og flyktningesituasjonen i Ukraina

A03-P1-EPI006