Møllenberg

Møllenberg

Møllenberg er en av tre bydeler som har inngått avtale med staten for å bedre bomiljø, boforhold og levekår i et avgrenset geografisk byområde med store levekårsutfordringer. Satsingen skal bidra til en varig forbedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter der behovene er størst. Områdesatsingen på Møllenberg startet opp i 2024.

Om bydelen

Arbeidet i bydelen

Arbeidet i bydelen er delt i tre, med fokus på områdeutvikling, tjenesteutvikling og ressursmobilisering.

Områdeutvikling
Tjenesteutvikling
Ressursmobilisering

Rapporter og planer

Kontakt oss

Du finner mer info om hva vi jobber med akkurat nå og kan også komme i kontakt med oss via nettsiden, Facebook-siden Møllenberg og på instagram.

Nadja Sahbegovic

Sist oppdatert: 21.03.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward