HelsaMi

HelsaMi

Illustrasjon av person på mobiltelefon som sender papirfly til annen person sin mobiltelefon.

HelsaMi er innbyggerportalen til Helseplattformen, det nye felles journalsystemet for kommuner og sykehus i Midt-Norge. Trondheim kommune er medeier i Helseplattformen og folk som bor i Trondheim var de aller første som fikk tilgang til helse- og omsorgstjenester digitalt gjennom HelsaMi.

Her kan du lese om Helseplattformen

Hva finner du i HelsaMi?

I HelsaMi kan du få oversikt over timeavtaler og besøkssammendrag fra konsultasjoner og møter. Det er også mulig å få og sende meldinger til enkelte av dine helsekontakter. Du kan få oversikt over jevnlige målinger og du kan søke om ulike kommunale helse- og omsorgstjenester, inkludert lavterskeltilbud. Det finnes også muligheter for digital hjemmeoppfølging og videokonsultasjoner i HelsaMi. Du kan også bruke HelsaMi på vegne av egne barn under 16 år eller få tilgang på vegne av nære pårørende som ønsker å gi deg tilgang. HelsaMi er et tilbud i stadig utvikling, så nye løsninger vil komme etter hvert som kommuner og sykehus får behov for det.

Nyttig å vite om HelsaMi

  • Det er frivillig å bruke HelsaMi. Hvis du, for eksempel, synes det er krevende med digitale løsninger kan du fortsette som før med brev og telefon. Ingen tvinger deg til å bruke HelsaMi og du skal få like god helsehjelp som alle andre.
  • Ansatte ser i journalsystemet de jobber med om du bruker HelsaMi eller ikke.
  • Du må være over 16 år og ha beslutningskompetanse for å bruke HelsaMi.
  • Det er trygg innlogging med ID-porten, som for mange andre offentlige løsninger. BankID eller BankID på mobil er mest brukt.
  • St. Olavs hospital bruker Helseplattformen, så informasjon fra sykehusavtaler, behandlinger og innleggelser kommer i HelsaMi.
  • HelsaMi kommer som en egen app for smarttelefon og nettbrett, men du kan også logge inn via nettsiden www.helsami.no.

Husk å sjekke egne opplysninger

Kontakt- og pårørendeinformasjon fra to tidligere kommunale journalsystemer er lagt inn i HelsaMi, men inneholder dessverre noen utdaterte opplysninger. Vi anbefaler alle å logge inn for å sjekke at det står rett. Det gjør du under menypunktet «personlige opplysninger». Du kan enkelt slette feil opplysninger og endre selv.

Hjelp til å bruke HelsaMi

Hvis du går til nettsiden www.helsami.no kan du lese mer om hvordan du bruker HelsaMi. Her er alle menypunkter beskrevet i detalj. Du finner også framgangsmåten for videokonsultasjoner. 

Har du spørsmål eller trenger du hjelp til noe med HelsaMi? Ta kontakt med HelsaMi sin brukerstøtte.

Sist oppdatert: 02.07.2024

Fant du det du lette etter?