Helseplattformen

Helseplattformen

Helseplattformens nettbanner med logo

Helseplattformen skal følge pasienten i alle møter med helsetjenesten - hos legevakt, fastlege, helsestasjon, hjemmetjeneste og sykehus. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele Midt-Norge. 

Trondheim kommune tok i bruk den nye journalløsningen 7. mai 2022 og var dermed først ute. Tre systemer ble  faset ut og til fordel for en felles løsning. Nærmere 10 000 ansatte i kommunen bruker nå Helseplattformen. 

Innbyggerportalen HelsaMi

Med Helseplattformen kommer også HelsaMi som er innbyggerens digitale inngang til helse- og omsorgstjenester. Via appen eller nettsiden www.helsami.no​ kan du blant annet sjekke legemidler og timebestillinger, endre og bestille selv der det går an.

Gå til HelsaMi

Hva er Helseplattformen?

Helsetjenestene i dag bruker ulike journalsystemer som ikke “snakker sammen”. Som pasient må du gjenta historien din for hver gang du møter en ny person i tjenesten. Med rett informasjon til rett tid, samlet på samme plattform, økes pasientsikkerheten. Og helsepersonell får et effektivt arbeidsverktøy med alle data om pasienten på ett sted og slipper å bruke tid på å lete og etterspørre informasjon. 

Spørsmål og svar om Helseplattformen

Ansatte jobber på pc
Testaktivitet Trondheimsporten.

Helseplattformen i Trondheim kommune

En undersøkelse gjennomført blant helsepersonell i Trondheim kommune sommeren 2021 om dagens journalsystemer, viser blant annet at ansatte bruker mye tid på dobbeltarbeid og at mange opplever at journalen ikke er oppdatert.

Et enstemmig bystyre gikk i august 2019 inn for å utløse sin opsjon og gå inn som eier i selskapet - se bystyresak.

Bystyresak 2021: Innføring, drift og forvaltning av Helseplattformen økonomiske konsekvenser.

Totalt budsjett for Trondheim kommune sin investering i Helseplattformen er på 418 millioner (2021 kr). Det er gjort beregninger som viser at Helseplattformen vil bli en lønnsom investering for Trondheim kommune.

Trondheim kommune gikk fra prosjekt til drift 30. juni 2022, og en egen avdeling med 14 årsverk drifter og har systemansvar for Helseplattformen. Denne avdelingen har også en viktig rolle opp mot andre kommuner som går i drift.Ved at vi gikk på først er vi også pilot for de øvrige brukerne av løsningen i regionen. 

 

Ansatte sitter rundt et bord og diskuterer
Fra fagdag om Helseplattformen for Valentinlyst helse- og velferdssenter

Helseplattformen og de andre kommunene

Alle kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal pluss Bindal i Nordland og Os i Innlandet, har opsjonsavtaler og kan innføre løsningen etter vedtak i kommunestyret. Alle fastleger og private avtalespesialister kan også koble seg på. Per 1. mars 2023 har 9 kommuner tatt i bruk Helseplattformen, og ytterligere 15 har vedtatt at løsningen skal innføres. 22 kommuner er i gang med forberedende aktiviteter, og flere kommuner planlegger å ta politisk beslutning i løpet av året.

Mer informasjon om Helseplattformen og kommunene

Selskapet Helseplattformen AS

Helseplattformen AS har ansvaret for å gjennomføre innføringen av ny, felles journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner. Selskapet eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Anskaffelsesprosjektet ble påbegynt i 2016 etter et forprosjekt i 2015. Etter en langvarig anbudsprosess ble kontrakt signert med amerikanske Epic Systems våren 2019, og arbeidet med å utvikle og bygge løsningen startet august 2019.

Filmer om Helseplattformen

På en pressekonferanse om Helseplattformen i februar 2023 deltok tre ansatte som fortalte om sine erfaringer med det nye journalverktøyet. Ved å klikke på lenkene under kan du se opptakene. 

Kontaktperson

  • Wenche P. Dehli, helse- og velferdsdirektør

Personvern i Helseplattformen

Fra 7. mai 2022 benytter Trondheim kommune Helseplattformen som pasientjournalsystem. Helseplattformen er en regional journalløsning som etter hvert vil benyttes av kommuner, sykehus, fastleger og andre godkjente tilbydere av helsetjenester i Midt-Norge.

Når helsetjenesten jobber i samme journalsystem vil helsepersonell og andre tjenesteytere ha tilgang på relevante og nødvendige data om deg. Tidligere journalførte opplysninger om deg vil også være tilgjengelig for de som har behov for det gjennom å gi deg direkte helsehjelp.

For deg som innbygger betyr dette at du ikke trenger fortelle historien din på nytt hver gang du møter en ny person i helsetjenesten. Tjenesteyter trenger heller ikke bruke lang tid på å lete etter eller etterspørre informasjon om deg. Mer informasjon om Helseplattformen.

Nærmere informasjon om hvordan dine opplysninger blir behandlet i Helseplattformen og hvilke rettigheter du som innbygger har etter personvernregelverket og helselovgivningen, finner du i personvernerklæringen til Helseplattformen AS. Her finner du også informasjon om hvordan du kan utøve dine rettigheter.

I innbyggerportalen HelsaMi kan du se deler av din journal. Her finner du skjema for å søke om innsyn i hele journalen. Du kan også se hvilke tjenesteytere som har vært inne i journalen din.

Mer informasjon

Om HelsaMi og brukervilkår

Behandlingen av personopplysninger i HelsaMi

Hvis du har spørsmål til informasjonen over, kan du kontakte personvernombudet i Helseplattformen AS på e-post: .

Sist oppdatert: 15.07.2024

Fant du det du lette etter?