Fra ankomst til Norge til bosetting i Trondheim

Fra ankomst til Norge til bosetting i Trondheim

Bildemontasje av Trondheim og det ukrainske flagget

Dette skjer når du kommer til Norge

 • Du blir møtt av politiet og statens kontor for saker som omhandler utlendinger, Utlendingsdirektoratet (UDI).
 • Politiet sjekker identitetspapirene dine og sørger for at du blir registrert som asylsøker.
 • Det er UDI som behandler saken din.
 • Ukrainske flyktninger får kollektiv beskyttelse.
 • Du kan få plass på et asylmottak eller alternativ mottaksplass, AMOT etter søknad.
 • Kommunen du først kommer til har ansvar for å sjekke helsen din.
 • Når du er registrert får du et sted å bo og penger til å klare deg i det daglige.
 • Det er frivillig å bo på asylmottak.

Informasjon om norsk politi på engelsk.

Du kan bo hos noen du kjenner

Du er kanskje en av dem som har kommet til Trondheim uten å registrere deg hos politiet, og du bor kanskje hos noen du kjenner. Du har lov til å bo privat hos noen dersom du kommer fra Ukraina. Det er en midlertidig løsning, og den gir deg ikke rett til å få egen bolig. Du får heller ikke delta i det som kalles introduksjonsprogrammet for flyktninger. Det er uansett viktig at du registrerer deg. I Trondheim kan du registrere deg hos politiet. Du bør ringe eller sende en e-post for avtale:

Hvordan du får et eget sted å bo før bosetting i kommunen

 • Det er kommunen du kommer til som har ansvar for at du har et sted å bo. Dersom du bor på et asylmottak skal kommunen etter avtale med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) hjelpe deg med å finne en bolig. Mens du er på asylmottaket får du også penger til å klare deg, penger til nødvendige medisiner, råd og veiledning.
 • I Trondheim er det Helse- og velferdskontor Lerkendal (Flybo) som skal skaffe et sted å bo til deg som ikke kan ordne det selv. Det er også de som gjør avtale med private som du eventuelt ønsker å bo hos.
 • E-post:

Dette skjer når du er bosatt i en kommune

 • Når du har fått bosetting i en kommune innleder du en ny hverdag. I Trondheim har Flyktningenheten flere oppgaver som berører deg som flyktning. E-post: .
 • Flyktningenheten skal sørge for at du får plass på den som kalles introduksjonsprogrammet. Den som deltar på norskopplæring, får en egen rådgiver som skal sørge for at at utdannelsen blir kartlagt slik at du kanskje kan få jobb, hjelpe deg videre med utdanning og skole og ikke minst at du får kunnskap om norsk samfunn og språk.
 • Et annet viktig kontaktpunkt for deg som flyktning i Trondheim er Flyktninghelseteamet. De skal hjelpe deg den første tida i Norge med alt som har med helsen din å gjøre.
 • E-postadresse: .
 • Kart: Flyktningenheten
 • Kart: Flyktninghelseteamet (FHT) - Helsestasjon

Sist oppdatert: 11.12.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward