Informasjon til søkere som skal registrere seg hos politiet

Informasjon til søkere som skal registrere seg hos politiet

Illustrasjonsfoto av to politbetjenter

Innkvartering før registrering

Hvis du trenger et sted å bo, ta kontakt med politiet.

Du vil få tilbud om innkvartering med sengeplass og mat. Her kan du bo til du har gjennomført registrering hos politiet. Vi vet ikke hvor lang tid det tar før du blir registrert. Du vil få beskjed når det er din tur.

Etter registrering hos politiet

Når du er ferdig registrert hos politiet, vil du få tilbud om å bo på akuttinnkvartering. Det kan være hvor som helst i Norge. Politiet organiserer og betaler transport fra registreringsstedet til innkvarteringen som UDI har tilbudt. Du kan også velge å bo privat, eller du kan søke om alternativ mottaksplass. Du vil få beskjed om hvor og når du skal flytte.

Akuttinnkvartering

Akuttinnkvartering er et botilbud til asylsøkere. Botilbudet er enkelt og skal dekke dine grunnleggende behov. Akuttinnkvarteringen skal være et trygt og sikkert sted å bo. Du kan bo der mens du venter på svar på søknad om beskyttelse og bosetting i en kommune. Det er frivillig å bo på akuttinnkvartering.

På akuttinnkvartering får du

  • tilgang til gratis trådløst internett
  • lommepenger
  • penger til å kjøpe mat hvis akuttinnkvarteringen ikke har kantine
  • informasjon om mat, husregler, brann og hva du skal gjøre ved behov for øyeblikkelig hjelp
  • informasjon om kommunale tjenester som skole, lege, tilbud i nærmiljøet (transport, butikker, annet) og bosettingsprosessen

Etter at du har blitt registrert hos politiet, får du samme rett til helsetjenester som alle andre i Norge. Hvis du har behov for helsehjelp, får du dekket utgifter til nødvendig helsehjelp, medisiner, og transport til behandling.

Bo privat

Å bo privat betyr at du bor utenfor mottakssystemet. Hvis du velger å bo privat, må du finne egen bolig og klare deg selv økonomisk. Det er viktig at du oppgir adressen din til UDI og politiet slik at du kan få tilsendt vedtaket ditt om midlertidig kollektiv beskyttelse. Hvis UDI ikke vet hvor du bor, vil saken din ikke bli behandlet og du blir ikke bosatt med offentlig hjelp. Du har samme rett til helsetjenester som alle andre i Norge. Hvis du har behov for helsehjelp må du selv betale egenandel, utgifter til medisiner og transport til behandling. Helsehjelp er gratis for barn fra 0 til 16 år, medisiner og transport må du betale selv. Når det er sannsynlig at du skal være i Norge i mer enn 3 måneder har alle barn mellom 6 og 16 år rett til å gå på skole (grunnskole 1.-10. klasse). Ta kontakt med kommunen du bor i for å få informasjon om skoletilbudet. Hvis du bor privat og ønsker plass i akuttinnkvartering, kan du ta kontakt med politiet der du ble registrert, eller kontakte UDI på telefon 23 35 15 00.

Avtalt selvbosetting

Du kan bli bosatt uten at IMDi finner en kommune til deg. Det kalles avtalt selvbosetting. Hvis du enda ikke har fått tildelt kommune fra IMDi, kan avtalt selvbosetting være en mulighet. For å avtale selvbosetting, må du ta kontakt med kommunen der du vil bo, for å spørre om kommunen ønsker å inngå avtale om selvbosetting. Hvis kommunen sier ja, må kommunen avtale dette med IMDi. Du må selv finne en bolig i kommunen og kommunen må godkjenne bolig og husleiekontrakt, før du signerer husleiekontrakten. Det er viktig at du ikke signerer husleiekontrakten før kommunen har godkjent boligen. Hvis kommunen og IMDi gjør en avtale om avtalt selvbosetting, har du samme rettigheter og plikter som om du blir bosatt med offentlig hjelp. Du har rett til å delta i introduksjonsprogram og motta introduksjonsstønad om du blir bosatt på denne måten. Det er ikke alle kommuner som ønsker å inngå avtale om selvbosetting. Du kan lese mer om avtalt selvbosetting på www.imdi.no.

Alternativ mottaksplass

Alternativ mottaksplass er en boløsning for asylsøkere med rett til plass i asylmottak/akuttinnkvartering. Det betyr at du kan bo i en ordinær bolig istedenfor på innkvartering som tilbys av UDI. UDI har en utvidet ordning for alternativ mottaksplass for ukrainere som er i målgruppen for midlertidig kollektiv beskyttelse, og som bor privat eller i andre midlertidige løsninger i kommuner, inntil de blir bosatt. For å søke om midlertidig alternativ mottaksplass må du ha registrert deg hos politiet og fått DUF-nummer og D-nummer. Du må også ha funnet et sted å bo i en kommune.

Eksempler på ulike boløsninger kan være

  • hos familiemedlemmer som er bosatt i en kommune
  • hos andre private personer som har tilbudt et sted å bo
  • bolig som er formidlet av frivillige organisasjoner, eller kommunen, og som ikke er en del av mottakssystemet.

Enslige mindreårige er ikke omfattet av den utvidede ordningen for alternativ mottaksplass. De kan søke om alternativ mottaksplass etter den ordinære ordningen.

Søke på utvidet ordning for alternativ mottaksplass

Du søker om alternativ mottaksplass til UDI. UDI jobber med å få på plass en elektronisk søknadsportal. Når søknaden er mottatt, tar UDI kontakt med kommunen for å spørre om de vil akseptere søknaden om alternativ mottaksplass. Hvis du har kontaktet kommunen på forhånd, kommunen har akseptert søknaden og signert på søknadsskjemaet, vil UDI innvilge søknaden umiddelbart. Hvis kommunen ikke aksepterer forespørselen, får du avslag på søknaden. Det er frivillig for kommunene om de ønsker å ha personer på alternativ mottaksplass eller ikke. Du vil fortsatt ha rett til plass på akuttinnkvartering eller asylmottak. Hvis du får innvilget alternativ mottaksplass av UDI og kommune, kan du få penger til boutgifter og livsopphold fra kommunen.

Tuberkuloseundersøkelse

Alle som søker om beskyttelse i Norge, må gjennomføre lovpålagt tuberkuloseundersøkelse. Det er ikke sikkert at det skjer mens du venter på registrering.

  • Hvis du bor på akuttinnkvartering, vil du få beskjed om hvor og når tuberkuloseundersøkelsen skal gjennomføres.
  • Etter registrering vil politiet sende informasjon til kommunen. Du vil bli kontaktet av kommunen med tilbud om tuberkuloseundersøkelse.

Menneskehandel

Menneskehandel er å utnytte barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av tvang, vold, trusler, forledelse eller ved å utnytte personens vanskelige eller sårbare situasjon. Du kan få hjelp i Norge hvis noen utøver vold eller utnytter deg seksuelt, eller hvis noen tvinger eller presser deg til å utføre arbeid eller tjenester mot din vilje. Du kan også få hjelp til å bytte bosted hvis du ikke føler deg trygg der du bor. Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte politiet, UDIs veiledningstjeneste, helsepersonell, ansatte på akuttinnkvarteringen eller ansatte i kommunen der du bor. Du kan også ta kontakt med ROSA. ROSA er en organisasjon for personer som er utsatt for menneskehandel. De kan kontaktes 24 timer i døgnet på telefon 22 33 11 60.

Sist oppdatert: 20.04.2022

Fant du det du lette etter?