SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN

Logo til SpareBank1 SMN

Om dem

SpareBank 1 SMN bidrag knyttet til bærekraft bygger på grunn filosofien til banken som lokal, engasjert og ansvarlig samfunnsaktør. SpareBank 1 SMN jobber for å redusere sitt miljøfotavtrykk og støtte opp under bærekraftig omstilling. Som regionbank er bærekraft og sosialt ansvar et viktig fokusområde for SpareBank 1 SMN, lokalt, nasjonalt og globalt.

SpareBank 1 SMNs strategi for bærekraft er bygget på bankens verdier; helhjertet, ansvarlig, likandes og dyktig, med ansvarlig som den viktigste rettesnoren for arbeidet.

Ytterligere informasjon om bærekraft i SpareBank 1 SMN konsernet

Kontrakt

Kontrakt mellom SpareBank 1 SMN og Bærekraftssenter

Hva de vil jobbe med

Bærekraftssenteret har samarbeid innenfor en rekke områder. For kommende periode (2021/2022) er følgende områder (uthevet) prioritert:

 • Digitalisering
 • Virksomhetsstyring
 • Mobilitet
 • Avfall/sirkularitet
 • Bygg- og anlegg
 • Vann
 • Energi
 • Utdanning
 • Folkehelse
 • Kunst og kultur
 • Mat
 • Inkludering

Partene skal i første fase prioritere aktivitet knyttet til kunst, kultur og bærekraft i samarbeid med andre relevante partnere på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Konkrete aktiviteter knyttet til øvrige tematiske områder nevnt over blir opprettet etter behov. For SMN er flere av områdene relevante i bærekraftsarbeidet, spesielt bygg- og anlegg, virksomhetsstyring (grønn næringsutvikling og innovasjon, kompetanseutvikling), digitalisering og mobilitet.

Samarbeidet vil samordnes med aktiviteten i det nasjonale bærekraftsnettverket, med særlig vekt på Trøndelagsregionen som utviklings- og testarena. Det regionale bærekraftsnettverket for Trøndelag, Trøndelag i pluss, skal fremme lokal, bærekraftig verdiskaping ved å støtte kommunene i regionen:

 • Datagrunnlag
 • Kapasitetsbygging
 • Verktøyutvikling

SDGs som de fokuserer påsparebank updated sdgs.png

Prioriterte bærekraftsmål for SpareBank 1 SMN konsern

Ytterligere informasjon om SpareBank 1 SMN

Informasjon om SpareBank 1 SMN konsern

SpareBank 1 på LinkedIn

Informasjon om leder Bærekraft i SpareBank 1 SMN

Sist oppdatert: 26.07.2022

Fant du det du lette etter?