Hva betyr det at Trondheim er en smartby?

Hva betyr det at Trondheim er en smartby?

Smartbyen Trondheim er en samling prosjekter som har til hensikt å gjøre Trondheim kommune mer bærekraftig gjennom bruk av (smart) teknologi og (åpne) data.

Bilde en en gate tettpakket med folk som går både mot kamera og vekk fra kamera

Teknologi gir oss store muligheter og økt kunnskap om verden rundt oss. Når vi skal utvikle en bærekraftig by og finne nye løsninger på samfunnsutfordringene våre, kan både teknologien og all dataen den bidrar med, hjelpe oss på veien. Trondheim kommune jobber på mange områder med å ta i bruk mulighetene som ligger i store datamengder, teknologi og nye løsninger. Samtidig har vi mye å lære om hvordan dette påvirker oss og samfunnet.

Smartbyene samarbeider

Derfor jobber mange norske kommuner sammen om hva som skal ligge til grunn for smartbyarbeid, og hvordan kommunene skal jobbe med data og teknologi. Dette er forankret i den norske modellen hvor verdier som tillit, gjennomsiktighet og troverdighet gir en gunstig grobunn for å bygge gode, fremtidsrettede samfunn. FNs bærekraftsmål står også sentralt i arbeidet.

Bilde av en kloss som ligger på trappa foran rådhuset med statuen på torget i bakgrunnen. På klossen står bærekraftsmål 17, samarbeid for å nå målene.

Nasjonalt veikart

Smartbynettverket i Norge har sammen jobbet ut et veikart for smart og bærekraftig byutvikling. Det sier at «smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige».

Innbyggere i sentrum

Det første prinsippet i veikartet peker på at når vi jobber med teknologi og data, blir det viktig å kartlegge og lytte til innbyggernes synspunkter på hvordan smartere, tryggere og mer bærekraftige lokalsamfunn kan utvikles. Det beskriver også viktigheten av å prioritere inkludering og samskaping, så ikke bare kommunen alene jobber med problemstillingene. Samarbeid med næringslivet, kunnskap fra forskningsmiljøene og viktig kunnskap fra organisasjoner og innbyggere vil gjøre det mulig å utvikle bedre og mer bærekraftige løsninger for fremtiden.

Tenke helhet og prioritere klima og miljø

Teknologi og data alene løser ikke alt, og nye løsninger og nyskapende ideer trenger rammer gjennom lovverk, regulering og planer for å fungere godt sammen med resten av samfunnet. Både kommunen, fylket og staten spiller rollen som både dørvokter og samfunnsutvikler når vi utvikler byen, og det er viktig for å sikre alles interesser. Veikartet setter derfor fokus på viktigheten av en helhetlig tilnærming, så teknologien og dataarbeidet kan spille byen god, med gode satsinger innenfor områder man ønsker å prioritere.

Smart og bærekraftig byutvikling bygger på FNs bærekraftsmål, og veikartet peker spesielt på miljø og klima som prioritet. Her kan norske kommuner bidra mye, hvor teknologi, forretningsmodeller og samarbeidsformer kan få opp tempoet på det grønne skiftet, slik at vi får bukt med klimautfordringene.

For mer detaljer om aktiviteter under smartby, se trondheim.kommune.no/smartby.

Sist oppdatert: 21.01.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward