Smartby Trondheim

Hvordan skal vi sørge for at teknologien bidrar til å løse reelle utfordringer og ikke blir en utfordring i seg selv?

Bilde av bærekraftsmål 11, bærekraftige byer og samfunn, i form av en gul kloss som står på fortauet på Bakklandet. Bak ser du uklare mennesker.
Foto: Glen Musk

Hva betyr det at Trondheim er en smartby?

Smartbyen Trondheim er en samling prosjekter som har til hensikt å gjøre Trondheim kommune mer bærekraftig gjennom bruk av (smart) te ...

Universitetskommunen TRD 3.0

Universitetskommunen TRD3.0 handler om samarbeid på tvers av sektorer, innovativ bruk av teknologi og utvikling av byen som levende l ...

Aktuelt

Se hva som skjer

Åpne kalenderen

A03-P1-EPI006