Avklaring av skrivemåte på bynavnet «Tråante»

Avklaring av skrivemåte på bynavnet «Tråante»

Trondheim kommune initierte sak etter Lov om stadnamn med hensikt å avklare det samiske navnet på Trondheim. Bakgrunnen for navnesaken er at det samiske navnet er aktuelt å bli tatt i bruk i offentlig sammenheng, jf. lovens § 11. Trondheim kommune har gjort følgende vedtak:

Vedtak:
Trondheim kommune vedtar «Tråante» som det samiske navnet på Trondheim.

Navnet er vedtatt i henhold til Lov om stadnamn med tilhørende forskrifter og arbeidet har blitt utført i tett samarbeid med lokale organisasjoner med tilknytning til stedet og navnet. Med denne tilnærminga mener kommunen å ha tatt i bruk en form av navnet som er godt kjent og allerede brukt på folkemunne over lengre tid. Sametinget har tilrådt skrivemåten av det fremlagte navnet.

Klage:
§10 i Lov om stadnamn slår fast at de som har uttalerett i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av et vedtatt navn. Klagen skal begrunnes og klagefristen er tre uker. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gate 14. Oppgi ref. 20/64341.

Klagen sendes til:
TRONDHEIM KOMMUNE
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Eller til: 

Sist oppdatert: 08.06.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward