Lerdalan - vedtak om skrivemåten av gårdsnavn med følgenavn

Lerdalan - vedtak om skrivemåten av gårdsnavn med følgenavn

Kartverket har gjort følgende vedtak om navn i Trondheim kommune: 

Lerdalan navnegard (felles navn for gnr. 281 og 282)
Nedre Lerdalan gard (gnr. 281)
Moen bruk (bnr. 281/1)
Øvre Lerdalan gard (gnr. 282)
Lerdalsheia hei
Lerdalsbrennan haug
Lerdalsplassen gammel bosettingsplass

Vedtaket er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn. Bruksnavn for 282/1 er ikke med i saken. Her har grunneieren allerede fått eierfastsatt skrivemåte Lerdal Øvre.

I saker der Kartverket gjør vedtak om stedsnavn er det kommunens oppgave å gjøre vedtaket kjent for de som har klagerett på skrivemåten av de vedtatte navna.

Klage:
§ 12 i stedsnavnloven slår fast at de som har uttalerett i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av vedtatte navn. Klagen skal grunngis og klagefristen er tre uker fra kunngjøring. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gate 14. Oppgi ref. 21/6039.

Klagen sendes:
Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til  

 

 

Sist oppdatert: 21.01.2022

Fant du det du lette etter?