Navn på ny gang- og sykkelvegbru på Ranheim

Navn på ny gang- og sykkelvegbru på Ranheim

Det skal anlegges en ny gang- og sykkelvegbru over Vikelva fra Reppe til Vikåsen som har behov for eget navn. Aktuelt bruanlegg vises i nedenstående kartutsnitt: 

Detaljkart
Oversiktskart
Reguleringskart 

Trondheim kommune ønsker nyttige innspill i denne sammenhengen og vi ønsker derfor forslag til nytt brunavn. Helst ønsker vi å ta i bruk lokale stedsnavn som det er viktig å ta vare på, men det er også ønskelig å få andre navneforslag som er knyttet til for eksempel særegenheter i flora, fauna eller landskapet forøvrig i dette området. Dersom det er aktuelt å oppkalle brua etter en person har Trondheim kommune en uttalt strategi om å oppkalle etter flere kvinner. 

Innspill om nytt brunavn sendes innen 1. februar 2024 til:

Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

eller til

Sist oppdatert: 15.12.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward