Nye vegnavn - Brøsetjordet og Brøsetekra

Nye vegnavn - Brøsetjordet og Brøsetekra

Som følge av utbygging på Brøset har Trondheim kommune vedtatt to nye vegnavn etter Lov om stadnamn. De nye vegnavna vil inngå i adresser på samme sted.

En gjennomgang av området viste at del av eksisterende «Granåsvegen» er stengt for gjennomkjøring. For å unngå at navnet «Granåsvegen» var i bruk om to veger i Trondheim kommune, har kommunen tatt denne med i navnesaken og tildelt del av «Granåsvegen» et nytt navn. Navnet «Granåsvegen» beholdes på den delen av vegen som befinner seg ved gården Granåsen.

Vedtak

- Vegen som skal anlegges fra Tungasletta, som går over jorde på Brøset og ender i Brøsetvegen tildeles navnet «Brøsetjordet»

- Del av Granåsvegen som ender i Brøsetvegen tildeles navnet «Brøsetekra»

Trykk her for å se Brøsetjordet og Brøsetekra i kart.

Navnene er vedtatt i henhold til stedsnavnloven med tilhørende forskrift og arbeidet er gjort i tett samarbeid med lokale historielag. Med denne tilnærminga har kommunen videreført lokal kulturhistorie og stedsnavnetradisjon. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen i Trondheim kommune og Språkrådet støtter de fremlagte navnene og navnenes skrivemåte.

Klage

§12 i stedsnavnloven slår fast at de som har uttaleadgang i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av vedtatte navn. Klagen skal grunngis og klagefristen er tre uker. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gate 14. Oppgi ref. 21/19642.

Klagen sendes:
Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim

Eller til

Sist oppdatert: 02.02.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward