Nye vegnavn på Kattem - Kattemslia og Kattemskroken

Nye vegnavn på Kattem - Kattemslia og Kattemskroken

Som følge av planlagt anleggelse av boligfelt med tilhørende veger har Trondheim kommune vedtatt to vegnavn til bruk i adresser på Kattem:

  • Veg som skal gå fra Kattemskogen inn til planlagt boligfelt tildeles navnet «Kattemslia»
  • Stikkveg som skal gå fra «Kattemslia» inn til bebyggelse tildeles navnet «Kattemskroken»

Trykk her for å se Kattemslia og Kattemskroken i kart.

Navnene er vedtatt i henhold til stedsnavnloven med tilhørende forskrift og arbeidet er gjort i tett samarbeid med lokalt historielag. Med denne tilnærminga har kommunen videreført lokal kulturhistorie og etablert stedsnavnetradisjon.

Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen i Trondheim kommune og Språkrådet støtter de fremlagte navnene og navnenes skrivemåte.

Klage

§12 i stedsnavnloven slår fast at de som har uttaleadgang i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av vedtatte navn. Klagen skal grunngis og klagefristen er tre uker. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gate 14. Oppgi ref. 21/25249.

Klagen sendes:
Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim

Eller til .

Sist oppdatert: 10.12.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward