Nye vegnavn på Leangen - Bork Rigels veg, Travbanesvingen og Spiltauet

Nye vegnavn på Leangen - Bork Rigels veg, Travbanesvingen og Spiltauet

Som følge av utbygging og anleggelse av veger på tidligere Leangen travbane har Trondheim kommune vedtatt tre nye vegnavn. Vegnavna skal inngå i adresser på samme sted. 

Vedtak:
1. «Bork Rigels veg»
2. «Travbanesvingen»
3. «Spiltauet»

For å se de aktuelle vegene i kart benytt følgende linker: 
Bork Rigels veg
Travbanesvingen
Spiltauet 

Navnene er vedtatt i henhold til stedsnavnloven med tilhørende forskrift og arbeidet er gjort i tett samarbeid med berørt historielag. Med denne tilnærminga har kommunen videreført lokal kulturhistorie og stedsnavnetradisjon. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen i Trondheim kommune og Språkrådet støtter de fremlagte navnene og navnenes skrivemåte.

Klage
§12 i stedsnavnloven slår fast at de som har uttaleadgang i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av vedtatte navn. Klagen skal grunngis og klagefristen er tre uker. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gate 14. Oppgi ref. 22/15320.

Klagen sendes:
Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim

Eller til

Sist oppdatert: 23.03.2023

Fant du det du lette etter?