Nytt vegnavn - Heggstadtrøa

Nytt vegnavn - Heggstadtrøa

Som følge av utbygging på Heggstad har Trondheim kommune vedtatt et nytt vegnavn etter Lov om stadnamn. Det nye vegnavnet vil inngå i adresser på samme sted. 

Vedtak:
Vegen som går fra Heggstadmoen, forbi Heggstadmyra og som ender ved Heggstadtrøa, tildeles navnet «Heggstadtrøa». Vegnavnet tas også i bruk på vegen som tar av nordover i retning Terminalen. 

Trykk her for å se aktuell veg i kart 

Navnet er vedtatt i henhold til stedsnavnloven med tilhørende forskrift og arbeidet er gjort i tett samarbeid med lokalt historielag. Med denne tilnærminga har kommunen videreført allerede etablert navnetradisjon på stedet. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen i Trondheim kommune og Språkrådet støtter de fremlagte navnene og navnenes skrivemåte.

Klage: 
§12 i stedsnavnloven slår fast at de som har uttaleadgang i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av et vedtatt navn. Klagen skal grunngis og klagefristen er tre uker. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gate 14. Oppgi ref. 2023/12848.

Klagens sendes til:
Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til

 

 

 

Sist oppdatert: 18.09.2023

Fant du det du lette etter?