Oppstart av navnesak - Moholtlia, Klettbakkan og Storlersbakkan

Oppstart av navnesak - Moholtlia, Klettbakkan og Storlersbakkan

Kartverket har startet sak etter Lov om stadnamn med hensikt å navngi veger i Trondheim kommune. Dette gjelder navn for Omkjøringsvegen fra Nardokrysset til Moholtkrysset og ett eller flere navn på strekningen mellom E6 fra Klett til Sandmoen. Vegstrekningene er ofte omtalt i trafikkmeldinger og da må strekningene ha navn. 

   1. For Omkjøringsvegen fra Nardokrysset til Moholtkrysset
          Moholtlia
   2. For strekninga E6 fra Klett opp til Sandmoen kan det være behov for to           navn
         Klettbakkan (-bakken). Navnet er brukt, men er mest dekkende for              nedre del.
        Storlersbakkan (-bakken). Aktuelt for de øvre delene av strekningen.

Trykk her for å se aktuelle vegstrekninger i kart 

Trondheim kommune ønsker tilbakemelding om foreslåtte navn, eventuelt forslag til andre navn fra berørte lokale organisasjoner. Foreslåtte navn bør samsvare med tradisjonell og dagens bruk av navn på de aktuelle vegstrekningene. Disse innspillene vil kommunen samordne og videresende til Språkrådet og Kartverket. Det er sistnevnte som er vedtaksorgan for navn på statlige anlegg.

Innspill om navn sendes innen 11.april 2022 til:
Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til  

 

 

Sist oppdatert: 18.03.2022

Fant du det du lette etter?