Oppstart av navnesak - navn på park nedenfor Elvegata

Oppstart av navnesak - navn på park nedenfor Elvegata

Trondheim kommune har initiert sak etter Lov om stadnamn med hensikt å tildele park i området nedenfor tidligere Fylkesmannsboligen i Elvegata 17 et offisielt navn. Bakgrunnen for navnesaken er et ønske om å legge til rette for at publikum skal finne frem og ta i bruk den aktuelle parken. For at navnet på parken skal kunne tas i bruk på skilt og vises i kart, må navnet vedtas etter Lov om stadnamn med tilhørende forskrift.

For å se aktuelt område i kart: 

Elvegatapark_detaljkart.pdf  
Elvegatapark_oversiktskart.pdf

I Trondheim kommune er det tradisjon for å videreføre allerede eksisterende
stedsnavnetradisjon når nye anlegg skal navngis. Det er også en viss tradisjon for å kalle opp parker og plasser etter personer som har vært av betydning og som fortjener å få et anlegg kalt opp etter seg. Arbeidet med å finne navn til overnevnte park er helt i startfasen men noen har allerede foreslått «Elvesvingen» og «Elveparken». Andre har foreslått av det nye navnet på en eller annen måte bør knyttes til skeivemiljøet.

Lokale organisasjoner med tilknytning kan foreslå navn på den aktuelle parken. Innkomne forslag til navn vil sendes på høring og til slutt vedtas av
kommunen. Navneforslag kan sendes inn til 31. oktober 2023 til:

Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til

 

 

Sist oppdatert: 21.09.2023

Fant du det du lette etter?