Oppstart av navnesak - Nytt navn på veg mellom Tanem og Tulluan (fv.704)

Oppstart av navnesak - Nytt navn på veg mellom Tanem og Tulluan (fv.704)

Det skal anlegges ny veg mellom Tanem og Tulluan og denne vegen har behov for et eget navn. Navnet skal tas i bruk på skilt og i kart og må derfor vedtas etter Lov om stadnamn med tilhørende forskrift. Aktuell veg vises i nedenstående kart: 

Reguleringskart
Oversiktskart
Kart

Vi håper dere kan bidra til nyttige innspill i denne sammenhengen og vi ønsker derfor forslag til nye navn. Helst ønsker vi å ta i bruk lokale stedsnavn som det er viktig å ta vare på, men det er også ønskelig å få andre navneforslag som er knyttet til for eksempel særegenheter i flora, fauna eller landskapet forøvrig i dette området. 

Eier av vegen, Fylkeskommunen, har foreslått navnet «Tulluanvegen». Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger om det foreslåtte navnet, eventuelt forslag til andre navn. Navneforslaget bør begrunnes. Dersom det er aktuelt å oppkalle vegen etter en person har Trondheim kommune en uttalt strategi om å oppkalle etter flere kvinner. 

Innspill om nytt vegnavn sendes innen 27.mai 2024 til:

Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til .

Sist oppdatert: 02.05.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward