Oppstart av navnesak - nytt vegnavn på Heggstad

Oppstart av navnesak - nytt vegnavn på Heggstad

Som følge av utbygging på Heggstad skal det anlegges en veg som har behov for eget navn. Vegnavnet skal inngå i adresser på samme sted. Trykk her for å se den aktuelle vegen i kart.

Lov om stadnamn § 6 slår fast at lokale organisasjoner, herunder historielag, kan uttale seg om navn. Vi håper de kan bidra til nyttige innspill i denne sammenhengen og vi ønsker derfor forslag til nye navn. Helst ønsker kommunen å ta i bruk lokale stedsnavn som det er viktig å ta vare på, men det er også ønskelig å få andre navneforslag som er knyttet til for eksempel særegenheter i flora, fauna eller landskapet for øvrig i dette området. I tilfelle det er aktuelt å kalle opp etter personer, har kommunen en uttalt strategi om å kalle opp etter flere kvinner.

Forslag til nytt navn sendes innen 01.11.2021 til:

Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til

Sist oppdatert: 11.10.2021

Fant du det du lette etter?