Oppstart av navnesak - Tanemstunnelen, Forsetbrua og Tullbekkbrua

Oppstart av navnesak - Tanemstunnelen, Forsetbrua og Tullbekkbrua

Kartverket har initiert sak etter Lov om stadnamn med hensikt å bistå Trøndelag fylkeskommune med å navngi en tunnel og to bruer i Klæbu . Anleggene er planlagt på ny strekning av fylkesveg 704 mellom Tanem og Tulluan. Det er i slike saker kommunens oppgave å kunngjøre saken og samordne inn høringsuttalelser. Disse sendes til Kartverket som gjør endelig vurdering om navn.

§6 i Lov om stadnamn slår fast at lokale organisasjoner med tilknytning kan uttale seg om navn. I dette tilfellet har Trondheim kommune vurdert Klæbu historielag, Byhistoriekomiteen og Trondhjems historiske forening som berørte organisasjoner. Kommunen ber om tilbakemelding om de foreslåtte navna «Tanemstunnelen», «Forsetbrua» og «Tullbrekkbrua».

For at saken kan behandles innen rimelig tid ber vi om innspill innen 14.mai 2021.

Innspill sendes til:
Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim


Eller til

Sist oppdatert: 16.04.2021

Fant du det du lette etter?