Oppstart av navnesak – to underganger på Sluppen

Oppstart av navnesak – to underganger på Sluppen

Kartverket har initiert navnesak med hensikt å navngi to konstruksjoner som inngår i prosjektet «E6 Sluppen, ramper og underganger». Undergangene som skal navngis befinner seg på Sluppen.

Trykk her for å se undergangene i detaljkart og oversiktskart

Forslag til navn er

  • Sluppenundergangen (under rampe på E6)
  • Tromiundergangen (under forlengelsen av Holtermanns veg)

Når Kartverket reiser navnesak for å navngi statlige anlegg er det kommunens ansvar å kunngjøre saken, samt å gjøre den kjent for de som har rett til å uttale seg. Lokale organisasjoner med tilknytning bes derfor om å gi sin vurdering av foreslåtte navn.

For opplysninger om saksgang kontakt Kartverket på telefon 32 11 80 00. For navnefaglige spørsmål kontakt Språkrådet på telefon 22 54 19 50.

Innspill til navn sendes innen 24. september 2021 til:

Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til .

Sist oppdatert: 06.09.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward