Vedtak om navn på konstruksjoner på hovedsykkelruter

Vedtak om navn på konstruksjoner på hovedsykkelruter

På vegne av Statens vegvesen har Kartverket vedtatt skrivemåte på navn om fem bruer og underganger i Trondheim. I slike saker er det Trondheim kommune som har ansvaret for å kunngjøre vedtaket. Kartverket har vedtatt følgende navn:  

  • Reinaundergangen
  • Nidarholmsbrua
  • Gardemoundergangen
  • Ladalsundergangen
  • Hangarbrua

Se kart over aktuelle konstruksjoner og underganger her 

Navna er vedtatt i henhold til stedsnavnloven med tilhørende forskrift og arbeidet er gjort i tett samarbeid med berørte lokale organisasjoner. Med denne tilnærminga har nedarvet lokal stedsnavnetradisjon blitt videreført i de nye navna. 

Klage
§12 i stedsnavnloven slår fast at de som har uttaleadgang i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av vedtatte navn. Klagen skal grunngis og klagefristen er tre uker. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gate 14. Oppgi ref. 21/21316.

Klagen sendes:
Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til

Sist oppdatert: 11.05.2022

Fant du det du lette etter?