Vedtak om navn på underganger - Sluppenundergangen og Tromiundergangen

Vedtak om navn på underganger - Sluppenundergangen og Tromiundergangen

Kartverket kunngjorde tidligere oppstart av navnesak med hensikt å navngi to underganger på Sluppen i Trondheim kommune. Kartverket har etter høring gjort følgende vedtak: 

  • Sluppenundergangen (under rampe på E6)
  • Tromiundergangen (under forlengelse av Holtermanns veg)

I saker der Kartverket gjør vedtak om navn på statlige anlegg, er det kommunens oppgave å gjøre vedtaket kjent for de som etter §12 i Lov om stadnamn har klageadgang. I denne saken gjelder det Strinda historielag, Byhistoriekomiteen, og Trondhjems historiske forening.

Klage:
Lov om stadnamn slår fast at de som har uttalerett i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av et vedtatt navn. Klagen skal begrunnes og klagefristen er tre uker. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gt. 14. Oppgi ref. 21/26933.

Klagen sendes til:
Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til  

Sist oppdatert: 29.11.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward