Vedtak om nytt navn - Louiselystundergangen

Vedtak om nytt navn - Louiselystundergangen

Trondheim kommune har vedtatt navn på undergang på Gildheim. Undergangen er èn av flere konstruksjoner langs hovedsykkelrute i Trondheim som skal gå mellom Lademoen - Lilleby - Gildheim (Rg 706). Det er snakk om seks konstruksjoner hvorav overnevnte undergang er i kommunalt eie, følgelig er det Trondheim kommune som er vedtaksorgan for dette navnet: 

Vedtak:
Undergang på Louiselyst i nærheten av Gildheimskrysset tildeles navnet «Louiselystundergangen».

Se aktuell konstruksjon i kart 

Navnet er vedtatt i henhold til stedsnavnloven med tilhørende forskrift og arbeidet er gjort i tett samarbeid med berørte lokale organisasjoner. Med denne tilnærminga har kommunen videreført nedarvet lokal stedsnavnetradisjon.

Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen i Trondheim kommune og Språkrådet støtter det fremlagte navnet og navnets skrivemåte.

Klage
§12 i stedsnavnloven slår fast at de som har uttaleadgang i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av vedtatte navn. Klagen skal grunngis og klagefristen er tre uker. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gate 14. Oppgi ref. 21/21316.

Klagen sendes:
Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til

 

Sist oppdatert: 29.03.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward