Tidligere vinnere av byggeskikkprisen

Tidligere vinnere av byggeskikkprisen

Byggeskikkprisen 2021: Samfunnshuset på Teigen

Samfunnshuset på Teigen


Juryens begrunnelse for 2021

Byggeskikkprisen 2020: Krambugata 2

Vinner av byggeskikkprisen 2020

Hedrende omtale 2020: Mellomila 55 - 57

Hedrende omtale - byggeskikkprisen 2020

 

Juryens begrunnelse for 2020

Byggeskikkprisen 2019: Heimdal vgs med flerbrukshall

Skolens fellesrom - det store hjertet

Hedrende omtale 2019: Ladebekken 7 og 9

Ladebekken 7 og 9 et boligprosjekt på Lilleby

 

Juryens begrunnelse for 2019

Byggeskikkprisen 2018: Lysholmbygget

Bilde av Lysholmbygget 

Hedrende omtale 2018: Eksperimentboligene

Bilde av eksperimentboligene på Svartlamon

 

Juryens begrunnelse for 2018 

Byggeskikkprisen 2017: Moholt 50|50

Moholt 50|50

Hedrende omtale 2017: Administrasjonsbygget

Administrasjonsbygget

 

Juryens begrunnelse for 2017

Byggeskikkprisen 2016: Ladekaia

Ladekaia

Les juryens begrunnelse for byggeskikkprisen og se flere bilder

Hedrende omtale 2016: Dampsentralen

Dampsentralen

Les juryens begrunnelse for hedrende omtale og se flere bilder

 

Prisvinnere 2006 - 2015

Byggeskikkprisen 2015: Brattøra friområde med svingbrua og Sjøbadet og Havstein kirkegård

Byggeskikkprisen 2014: Boligprosjektet “Presidentveita”
Hedrende omtale 2014: “Tremenningen”

Byggeskikkprisen 2013: Klubbhuset til idrettslaget Trond
Hedrende omtale 2013: Kjøpmannsgata 33

Byggeskikkprisen 2012: Lohove og Kyvannet barnehage barnehage
Hedrende omtale 2012: Trondheim Godsterminal

Byggeskikkprisen 2011: Residence-kvartalet
Hedrende omtale 2011: Veiskillet boliger for bostedsløse og Ranheimsveien 127

Byggeskikkprisen 2010: Rockheim
Hedrende omtale 2010: Bålplass ved Skjermveien barnehage

Byggeskikkprisen 2009: Nedre Singsakerslette studentby
Hedrende omtale 2009: Langvolden gård

Byggeskikkprisen 2008: Byåsen skole
Hedrende omtale 2008: Nardo skole

Byggeskikkprisen 2007: St. Olavs hospital, byggefase 1

Byggeskikkprisen 2006: Besøkssenteret ved Nidaros domkirke

Sist oppdatert: 07.02.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006