Priser - barnehage, SFO og kulturskole

Priser - barnehage, SFO og kulturskole

Her finner du informasjon om hva det koster for en barnehage- og SFO-plass, og hvilke muligheter som finnes for å søke om redusert betaling.

Barnehager

Private barnehager kan ha andre satser enn de kommunale.

Se barnehagenes vedtekter eller ta kontakt med den enkelte barnehagen for informasjon.

Kommunale barnehager tilbyr kun heldagsplasser. Redusert antall timer per uke tilsvarer derfor redusert antall dager per uke. For eksempel vil 33-40 timer tilsvare tilbud fire hele dager i uken. Den minste plassen kommunale barnehager tilbyr er tre dager i uken.

Gjeldende betalingssatser for kommunale barnehager

Kostpenger kommer i tillegg og varierer fra barnehage til barnehage. Prisen for mat besluttes av enhetsleder i samarbeid med barnehagens brukerråd.

Hvis familien har ubetalte regninger fra en tidligere barnehage- eller SFO-plass, må du betale disse før barnet kan begynne i ny SFO.

Du kan finne dine fakturaer i Min side.

Her kan du lese mer om hvordan du søker om redusert foreldrebetaling.

Skolefritid (SFO)

Trondheim bystyre vedtar satser for foreldrebetaling og moderasjonsordninger i skolefritidsordningene.

Du finner gjeldende satser i kommunale SFO her.

Du kan finne dine fakturaer i Min side.

Oppholdstid inkluderer skolefrie dager.

  • Kostpenger kommer i tillegg.
  • Det kan søkes om moderasjon på økonomisk grunnlag.
  • Alle aktiviteter skal være gratis og tilgjengelig for alle i SFO.
    Det gjelder også eventuelle heldagsturer i skolens ferier.
  • Frist for oppsigelse av plass er en måned fra den 1. i måneden.
  • Endring av oppholdstyper skjer fra den 1. i måneden med en måneds varsel.

Spørsmål rundt plass og betaling kan rettes til Oppvekstadministrasjonen:

E-post:

Telefon: 97 99 61 00 (kl. 09.00-11.30 på hverdager)

Kulturskolen

Priser og betalingsbetingelser for Trondheim kulturskole finner du på deres nettside.

Sist oppdatert: 19.12.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward