Priser - plan- og bygningstjenester

Priser - plan- og bygningstjenester

Gebyrforskrift 2024

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

Kapittel 2. Planforslag

Kapittel 3. Byggesak

Kapittel 4. Oppmålingsarbeid

Kapittel 5. Digitale kart- og eiendomsdata

Kapittel 6. Eierseksjonering

Kapittel 7. Teknisk plangodkjenning

I tillegg til byggesaksgebyrene nevnt over vil det bli et tilknytningsgebyr for vann og avløp hvis bygningsarealet øker, jf. § 1-2. Vi viser for øvrig til forskrift om vann- og avløpsgebyrer § 7 for nærmere detaljer.

Priser vann og avløp

Prislistene kan også lastes ned som PDF:

Prisliste 2024

Prisliste 2023

Du finner fakturaer fra Trondheim kommune på Min side

Sist oppdatert: 19.01.2024

Fant du det du lette etter?