Folkehelse- og levekårsrapporter

Folkehelse- og levekårsrapporter

Trondheim kommune har jevnlig satt sammen oversikter over forskjellige helse- og levekårsforhold lokalt. Disse rapportene gir en helhetlig innsikt og muligheten til å reflektere over og forstå utviklingstrekkene. Informasjonen som samles inn, benyttes i utformingen av kommunens fremtidige initiativer. Undersøkelsene avdekker markante geografiske variasjoner i demografi og levekår. Det er likevel ikke mulig å konkludere med noen generelle sosioøkonomiske trender for de ulike områdene. Utviklingen innen hver enkelt indikator må bedømmes separat.

I 2019 ble det tidligere Sør-Trøndelag fylke inkludert i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), som for første gang omfattet hele fylket. Trondheim kommune har bidratt til utforming av rapporter fra HUNT4, og flere av disse gir innsikt i forholdene i ulike bydeler og levekårssoner.

Her er et utvalg av rapportene presentert:

Mer informasjon om HUNT-rapportene er tilgjengelig på  NTNUs nettside og  fylkeskommunens nettside.

Sist oppdatert: 15.05.2024

Fant du det du lette etter?