Hjem Om kommunenBefolkningsprognoser

Befolkningsprognoser

Hovedresultat fra prognosen

Trondheim kommune lager sine egne befolkningsprognoser for bruk i kommunens planlegging.

I årets prognose for middels vekst (TR2019M) anslås det at veksten vil være lavere enn tidligere år. Dette er fordi det forventes mindre innvandring og færre fødte enn før.

Prognoseresultater for Trondheim kommune står nedenfor. Prognoseresultater for hele Trondheimsregionen står på Trondheimsregionens nettside.

Befolkningsprognose 2019: Hovedtall

Hovedresultat folkevekst

Prognosen for middels vekst (TR2019M) viser fortsatt befolkningsvekst i Trondheim, men at den ikke blir like stor som de siste årene. Grafen nedenfor viser prognoseresultatene for høy (TR2019H), lav (TR2019L) og middels vekst (TR2019M) for Trondheim kommune.

TR2019M forventer at befolkningsveksten vil bli under 2400 personer i 2020, for så å falle videre til under 2100 personer i 2021. Lavere befolkningsvekst fører til et lavere boligbyggingsbehov i prognosen enn tidligere.

Befolkningsprognose 2019: Aldersinndelt

Grafene nedenfor viser prognoseresultatene (TR2019M) for forskjellige aldersgrupper.

Andelen eldre er forventet å øke framover. Mens det i 2019 er 5,5 personer i alderen 16-66 år per person over 66, så vil det i 2050 være kun 3,3 personer. Grafen nedenfor viser aldersgruppene som prosent av befolkningen 2019-2050.

Befolkningsprognose 2019: Fødte, døde og nettoinnflytting

Befolkningsvekst kan deles i to: Fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Fødselsoverskudd er antall fødte minus antall døde. I grafen kan man se statistikk- og prognoseresultatene for disse kategoriene.

Antallet barn per kvinne (SFT) i Norge har falt fra toppunktet på 1,98 i 2009 til rekordlave 1,53 i 2020. Trondheim er intet unntak fra denne nasjonale trenden. Prognosen for 2019 legger opp til at fruktbarhetsraten vil øke på sikt, men ikke nå det samme nivået som før. Flere barn vil bli født, men dette er hovedsakelig fordi antallet kvinner i Trondheim øker, ikke fordi at det blir flere barn per kvinne.

Grafen nedenfor viser statistikk og prognose for samlet fruktbarhetstall (SFT) og forventet levealder. Omlandskommunene er Trondheimsregionen uten Trondheim. SSB sin 2018-prognose for middels vekst (SSBMMMM2018) er brukt for fremtidig nasjonal SFT.

Befolkningsprognose 2019: Tabeller for nedlastning

Folkemengde 2019-40 etter ettårig alder og plansone. Middels vekst [Excel, Ods]

Folkemengde 2019-40 etter aldersgrupper og skolekrets. Middels vekst [Excel, Ods]

Boligpotensial og forutsatt boligbygging. Middels vekst [Excel, Ods]

Folkemengde 2019-50 etter ettårig alder og plansone. Ulike vekstalternativ [Excel, Ods]

Dokumentasjonsnotat [Pdf]

Tabellene viser prognosen for Trondheim og hele Trondheimsregionen. Dokumentasjonsnotat ser nærmere på prognosens forutsetninger og metode. Plansoneinndelingen brukt i prognosen viser til skolekretser eller deler av skolekretser (se kart for plansone- og skolekretsgrenser).

Sammenligning tidligere prognoser

Statistisk sentralbyrå (SSB) gir ut sine egne kommuneprognoser og det er relevant å sammenligne Trondheim kommunes prognoser med deres mellomalternativ (MMMM). De siste årene har den faktiske befolkningsveksten i Trondheim vært høyere enn både Trondheim og SSBs prognose, men Trondheim kommunes prognose har vært nærmere faktisk utvikling.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner Trondheim kommune:

Sveinung Eiksund og Bente Gravaas

Sist oppdatert: 02.10.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004