Trafikktall

Trafikktall

Trondheim satser hardt på enda mer sykling og gange. En sykkelstrategi med ambisiøse mål ble vedtatt i 2014. Målet er å øke antall daglige sykkelturer til 100 000 innen 2025. Miljøpakken opprettet i 2013 en egen gruppe for å øke antall gående.

Trondheim kommune og Statens Vegvesen gjennomfører tellinger på det offentlige veinettet. Resultatene ligger i dette kartet.

Her kan du zoome inn på aktuelt område og klikke på en vegstrekning for å finne trafikkmengde (ÅDT) for denne vegen.

Mer informasjon finnes på nettsiden om transport og samferdsel.

Sist oppdatert: 21.09.2021

A03-P1-EPI006