Trafikken i Trondheim

Trafikken i Trondheim

Trafikkmeldinger

Oppdaterte veg- og trafikkmeldinger i kart

Nullvekstmålet

Gjennom Byvekstavtalen har Trondheim kommune forpliktet seg til å unngå økning i personbiltrafikken, selv om befolkningen vokser. Kommunen jobber for å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt.

Samferdselsplaner

Viktige planer for samferdsel i Trondheim
Parkeringspolitikk

Trondheim kommunes parkeringspolitikk skal bidra til følgende:

  • Begrense økning i biltrafikk.
  • Hindre uønsket parkering på offentlige veger og gater.
  • Legge bilparkering under bakken, for å kunne bruke arealene over bakken til andre formål.

Parkeringsveileder for Trondheim

Boligparkering

Det er stor variasjon i tilbudet av parkeringsplasser ved forskjellige boliger i Trondheim. Noen boliger har ikke egen parkeringsplass, andre har plass til flere biler. Dette gir innbyggerne valgfrihet når de skal kjøpe bolig, slik at de kan velge det som passer til sitt behov.

Du som eier bil har selv ansvar for å ha et egnet sted å parkere den, helst på egen eiendom. Trondheim kommune kan når som helst innføre parkeringsforbud i kommunale gater for å ivareta trafikksikkerhet og framkommelighet.

Pendlerparkering

For å tilrettelegge for for at pendlere skal reise kollektivt, bygger miljøpakken pendlerparkeringsplasser i randsonen av Trondheim.

Trafikktall

Trafikktellinger

Trondheim kommune og Statens Vegvesen gjennomfører tellinger på det offentlige veinettet. Resultatene ligger i Vegkart med trafikkmengde.

Her kan du zoome inn på aktuelt område og klikke på en vegstrekning for å finne trafikkmengde (ÅDT) for denne vegen.

Reisevaner

Se hvordan folk reiser i Trondheimsregionen og hvordan vanene endrer seg over tid.

Hvordan reise i Trondheim

Lenker til aktører og nyttig informasjon om transporttilbudet i Trondheim.

Kollektivtilbud

AtB

Sykkeltilbud
Bom, parkering, piggdekkgebyr

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet i Trondheim kommune

Støy og miljø

Målsettinger og tiltak mot støy

Avkjørsel

Søk om avkjørsel til offentlig veg

Vegvisningsskilt

Informasjon om vegvisningsskilt

Trondheim kommune ved Mobilitets- og samferdselsenheten har skiltmyndighet på kommunale veger. Vi mottar flere forespørsler med ønske om vegvisningsskilt til ulike virksomheter.

Det er ikke praksis å tillate slike visningsskilt i Trondheim kommune. Men vi kan vurdere unntak hvis det er spesielt vanskelig å finne frem til stedet ved hjelp av geografisk vegvisning og gatenavn.

Bakgrunnen for den restriktive holdningen er et ønske om å begrense antall skilt langs veiene, slik at oppmerksomheten til bilistene kan være rettet mest mulig mot trafikken.

Vi anbefaler heller virksomhetene å lage en vegbeskrivelse som kan legges ut på egen nettside, og eventuelt opplyses til kunder/brukere. Det kan også være lurt å legge ut et kart med markering av virksomhetens beliggenhet.

Informasjon om skilting av gatenavn og husnummer

Kontaktinformasjon

E-post:

Postadresse:

Trondheim kommune
Mobilitets- og samferdselsenheten
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Sist oppdatert: 22.11.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward