Hjem Veg, vann og avløpTrafikken i Trondheim

Trafikken i Trondheim

Nullvekstmålet

Gjennom Bymiljøavtalen har Trondheim kommune forpliktet seg til å stanse veksten i personbiltrafikken. Kommunen jobber med å øke antallet syklende og gående, og har vedtatt en gåstrategi og en sykkelstrategi.

Samferdselsplaner

Viktige planer for samferdsel i Trondheim
Parkeringspolitikk

Trondheim kommunes parkeringspolitikk skal bidra til følgende:

  • Begrense økning i biltrafikk.
  • Hindre uøsnet parkering på offentlige veger og gater.
  • Legge bilparkering under bakken, for å kunne bruke arealene over bakken til andre formål.

Parkeringsveileder for Trondheim 

For å tilrettelegge for for at pendlere skal reise kollektivt,  bygger miljøpakken pendlerparkeringsplasser i randsonen av Trondheim. 

Trafikktall

Trafikktellinger

Trondheim kommune og Statens Vegvesen gjennomfører tellinger på det offentlige veinettet. Resultatene ligger i dette kartet
Her kan du zoome inn på aktuelt område og klikke på en vegstrekning for å finne trafikkmengde (ÅDT) for denne vegen.

Reisevaner

En stor reisevaneundersøkelse (RVU) fra 2013/2014 viser at Trondheim er en vinner innen miljøvennlig transport i Norge. Bilbruken har gått ned siden forrige RVU 2009/2010.

Les mer om endring av reisevaner på Miljøpakkens egen nettside: miljøpakken.no 

Hvordan reise i Trondheim

Lenker til aktører og nyttig informasjon om transporttilbudet i Trondheim.

Kollektivselskaper
Sykkeltilbud
Bom, parkering, piggdekkgebyr

Trafikksikkerhet 

Om trafikksikkerhet i Trondheim kommune

Støy og miljø

Målsettinger og tiltak mot støy 

Avkjørsel

Avkjørsel til offentlig veg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
7004 Trondheim 
eller: byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Sist oppdatert: 01.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?