Hjem Veg, vann og avløpTrafikken i Trondheim

Trafikken i Trondheim

Trafikkmeldinger

Oppdaterte veg- og trafikkmeldinger i kart

Nullvekstmålet

Gjennom Byvekstavtalen har Trondheim kommune forpliktet seg til å unngå økning i personbiltrafikken, selv om befolkningen vokser. Kommunen jobber for å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt.

Samferdselsplaner

Viktige planer for samferdsel i Trondheim
Parkeringspolitikk

Trondheim kommunes parkeringspolitikk skal bidra til følgende:

  • Begrense økning i biltrafikk.
  • Hindre uønsket parkering på offentlige veger og gater.
  • Legge bilparkering under bakken, for å kunne bruke arealene over bakken til andre formål.

Parkeringsveileder for Trondheim

Boligparkering

Det er stor variasjon i tilbudet av parkeringsplasser ved forskjellige boliger i Trondheim. Noen boliger har ikke egen parkeringsplass, andre har plass til flere biler. Dette gir innbyggerne valgfrihet når de skal kjøpe bolig, slik at de kan velge det som passer til sitt behov.

Du som eier bil har selv ansvar for å ha et egnet sted å parkere den, helst på egen eiendom. Trondheim kommune kan når som helst innføre parkeringsforbud i kommunale gater for å ivareta trafikksikkerhet og framkommelighet.

Pendlerparkering

For å tilrettelegge for for at pendlere skal reise kollektivt, bygger miljøpakken pendlerparkeringsplasser i randsonen av Trondheim.

Trafikktall

Trafikktellinger

Trondheim kommune og Statens Vegvesen gjennomfører tellinger på det offentlige veinettet. Resultatene ligger i dette kartet.

Her kan du zoome inn på aktuelt område og klikke på en vegstrekning for å finne trafikkmengde (ÅDT) for denne vegen.

Reisevaner

En stor reisevaneundersøkelse (RVU) fra 2013/2014 viser at Trondheim er en vinner innen miljøvennlig transport i Norge. Bilbruken har gått ned siden forrige RVU 2009/2010.

Les mer om endring av reisevaner på Miljøpakkens egen nettside: miljøpakken.no

Hvordan reise i Trondheim

Lenker til aktører og nyttig informasjon om transporttilbudet i Trondheim.

Kollektivselskaper
Sykkeltilbud
Bom, parkering, piggdekkgebyr

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet i Trondheim kommune

Støy og miljø

Målsettinger og tiltak mot støy

Avkjørsel

Avkjørsel til offentlig veg

Vegvisningsskilt

Informasjon om vegvisningsskilt

Trondheim kommune ved Byplankontoret har skiltmyndighet på kommunale veger. Vi mottar flere forespørsler med ønske om vegvisningsskilt til ulike virksomheter.

Det er ikke praksis å tillate slike visningsskilt i Trondheim kommune. Men vi kan vurdere unntak om det finnes det forhold som gjør det spesielt vanskelig å finne frem. For eksempel ved hjelp av geografisk vegvisning og gatenavn.

Bakgrunnen for den restriktive holdningen er et ønske om å begrense antall skilt langs veiene, slik at oppmerksomheten til bilistene kan være rettet mest mulig mot trafikken.

Vi anbefaler heller virksomhetene å lage en vegbeskrivelse som kan legges ut på egen nettside, og eventuelt opplyses til kunder/brukere. Det kan også være lurt å legge ut et kart med markering av virksomhetens beliggenhet.

Informasjon om skilting av gatenavn og husnummer

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Sist oppdatert: 10.08.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006