Byens utvikling

Byens utvikling

Vi skaper den byen vi vil ha sammen.

Flyfoto av Trondheim torg

Trondheim kommune skal legge til rette for å utvikle en by som er god å bo og leve i for alle våre innbyggere. Vi skal lytte til forslag, være inkluderende i arbeidet vårt med å planlegge, utvikle og drifte en bærekraftig by.

En by i vekst

Trondheim er en av storbyene i Norge som vokser mest.

Gjennom den statlige byvekstavtalen har vi forpliktet oss til å jobbe med attraktive bysentra og nullvekst i biltrafikken. Det innebærer en by som vokser innenfra og utover, hvor det blir enklere for folk å leve miljøvennlig og som gir mulighet til å engasjere seg i eget nærmiljø.

  • Vi legger til rette for at flere kan gå, sykle eller reise kollektivt.
  • Vi skal sikre at fortetting skjer med høy kvalitet.
  • Vi skal bygge inkluderende offentlige bygg og uteareal.
  • Vi skal stadig søke løsninger som gir bedre miljø og styrker folkehelsa.
  • Vi skal så effektivt som mulig drifte løyper, stier, parker, veier, vann og avløp.

Den optimale byen kan vi kun skape i samarbeid med andre. En by som fylles med byliv og oppleves attraktiv.

Sist oppdatert: 20.10.2020

Fant du det du lette etter?