Hva gjør vi i BARN&Rom

Hva gjør vi i BARN&Rom

Nettverk og refleksjon som metode

Vi har et faglig nettverk for å kunne dele og lære av hverandre

 • Kompetanseheving: Økt bevissthet rundt det fysiske miljøets betydning for det pedagogiske innhold
 • Et mer stimulerende læringsmiljø
 • Øke bevisstheten med hensyn til valg av leke- og læringsmateriell
 • Utvikle et felles fagspråk
 • Utvikle refleksjon over eget arbeid – som fører til endring på egen enhet

Deltakende barnehager

Nettverk 1
 • Blakli
 • Ilabekken
 • Nidarvoll og Sunnland
 • Hallset
 • Bromstad/Majorstuen
 • Kattem
 • Granåsen
 • Bymarka naturbarnehager
 • Lund
 • Ringvålskogen barnehage

Kontaktinformasjon

, telefon 95 12 89 05, Blakli barnehager
telefon 93 45 70 55, Ilabekken barnehager
:  95 26 35 36, Bymarka naturbarnehager

Nettverk 2
 • Tillermyra
 • Aastahagen
 • Romolslia
 • Nardosletta
 • Nordslettvegen
 • Festningen
 • Øvre Sjetnan (Tonstad)
 • Thyra
 • Ranheimsfjæra
 • Presthus gård/ Vikåsen
 • Kolstad

Kontaktinformasjon

telefon 92 60 84 46, Tillermyra barnehager
95 26 35 68, Ranheimsfjæra barnehage
, 99 44 38 09, Kolstad barnehage

Nettverk 3
 • Øya
 • Gjørtlervegen
 • Byneset
 • Byåsen
 • Brundalen
 • Vestkanten
 • Grillstadfjæra
 • Saupstadringen
 • Hårstadmarka
 • Granåslia Læringsverksted (fra 01.01.24)

Kontaktinformasjon

, 41 54 26 93, Brundalen barnehager
95 76 79 15, Vestkanten barnehager
91 11 25 25, Fagstaben

Lederforankring

Vil vil at lederne i BARN&Rom barnehagene skal delta på nettverkssamlinger, temamøter og i referansegruppen.
En av suksesskriteriene for å lykkes med faglig utviklingsarbeid er lederforankring.

Fokusområder 2022-2024

BARN&Rom
Barnehagens pedagogiske læringsmiljø
100 språklighet
Hvordan legge til rette møteplasser for estetisk utforskning, som fremmer fellesskap?

Spørsmål til refleksjon

Hvordan kan vi helt konkret utforme rom og møteplasser for at barna skal få tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer?

 • Hva kan “estetisk” bety?
 • Hva kan “fremme” bety?
 • Hva kan “ fellesskap” bety?
 • Har vi noe for alle barn?
 • Hva kan ordet demokrati bety i deres barnehage?
 • Hva kan en møteplass være?
 • Hvordan kan estetisk utforskning fremme fellesskap?
 • Hvordan kan dere synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom?

Sist oppdatert: 09.11.2023

Fant du det du lette etter?