Sak Frist
Detaljregulering av Søndre gate 7,9,11, Krambugata 2a,2b og 4 og Peter Egges plass 7. desember 2015
Detaljregulering av Osloveien 132 7. desember 2015
Detaljregulering av Mauritz Hansens gate 4 7. desember 2015
Detaljregulering av Østre Kvenild, del av gnr/bnr 313/7 7. desember 2015
Detaljregulering av Øvre Iladalen 7. desember 2015
Detaljregulering av Lade Alle 71 7. desember 2015

Nyheter og kunngjøringer