Sak Frist
Høieggen og Buenget, felt B1, detaljregulering 30. april 2015
Lillebyområdet B6-2, detaljregulering 30. april 2015
Del av studentbyen på Moholt, detaljregulering 30. april 2015
Tordgardstrøa, del av gnr/bnr 313/7 og 311/1, detaljregulering 18. mai 2015

Nyheter og kunngjøringer