Sak Frist
Jakobslivegen 63, detaljregulering 7. mars 2016
Søndre Reppe, gnr/bnr 29/4, detaljregulering 7. mars 2016
Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl. detaljregulering, gang-og sykkelveg 7. mars 2016
Steintrøvegen, del av gnr/bnr 80/151 og 80/164, detaljregulering 7. mars 2016

Nyheter og kunngjøringer