Sak Frist
Høieggen og Buenget, felt B1, detaljregulering 30. april 2015
Lillebyområdet B6-2, detaljregulering 30. april 2015
Del av studentbyen på Moholt, detaljregulering 30. april 2015

Nyheter og kunngjøringer