Sak Frist
Detaljregulering av Nardobakken, gnr/bnr 68/386 23. oktober 2017
Detaljregulering av Lagmann Lindboes vei 24 23. oktober 2017
Detaljregulering av Blakli, gnr/bnr 83/8, nytt helse og velferdssenter 23. oktober 2017
Vinterledbakken 2 og 7, del av Kolsås gnr/bnr 187/1, detaljregulering 13. november 2017

Nyheter og kunngjøringer