Sak Frist
Paul Fjermstads veg 26 og 26B og Magnus Blindes veg 2, detaljregulering 19. oktober 2015
Fernanda Nissens veg 43, detaljregulering 19. oktober 2015
Klett, del av gnr/bnr 203/3 og 211/10, detaljregulering 19. oktober 2015
Leirbruvegen 2, detaljregulering 19. oktober 2015
Ranheimsvegen 9, detaljregulering 19. oktober 2015

Nyheter og kunngjøringer