Sak Frist
Detaljregulering av gnr/bnr 194/529 og del av gnr/bnr 194/374, Flatåsen idrettshall 8. mai 2017
Detaljregulering av Tomset B3 8. mai 2017
Detaljregulering av Nordre Hallsetveg 99,103, og 105 8. mai 2017
Detaljregulering av Nidarø, sluttbehandling 16. mai 2017

Nyheter og kunngjøringer