Sak Frist
Østre Berg, del av gnr 59 bnr 185 og 4, detaljregulering av Eberg Barnehage 1. juni 2015
Hanskemakerbakken 2, detaljregulering 1. juni 2015
Bakkehellet 7, detaljregulering 1. juni 2015
Nordlivegen 12, detaljregulering 1. juni 2015
Sveen, Reppe, detaljregulering 1. juni 2015
Grilstadfjæra, område B1 og B2 1. juni 2015
Litlgråkallen – Kobberdammen – Fjellsætra, områderegulering 5. juni 2015

Nyheter og kunngjøringer