Sak Frist
Granåsen skisenter, områdeplan 18. juli 2016
Hans Finnes gate fra Persaunevegen til Bakkaunvegen, fortau, detaljregulering 18. juli 2016
Wincklers veg, del av gnr/bnr 197/8 m.fl, detaljregulering 18. juli 2016
Ladehammerveien 45, nye Lade skole, detaljregulering 18. juli 2016
Alfred Trønsdals veg 2, detaljregulering 18. juli 2016
Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, detaljregulering 18. juli 2016

Nyheter og kunngjøringer