Sak Frist
Kongens gate 97, detaljregulering 10. august 2015
Overvik, gnr/bnr 20/101,102 og 103, detaljregulering av Charlottenlund gravplass 10. august 2015
Granåsen gård, vestre del, gnr/bnr 49/1, 49/27 m.fl. detaljregulering 10. august 2015
Travbanevegen 1, detaljregulering 10. august 2015

Nyheter og kunngjøringer